top of page
  • obreen

De 7 forutsetningene for en god strategi

Med mindre du er synsk, er fremtiden ukjent. Hvordan kan du utvikle en strategi for det ukjente?

A man standing alone on a dock going into the ocean, looking out at the horizon, seeing nothing... Describing the future
I hvilken retning tror du er lurt å bevege seg? Foto: Joshua Earl/Unsplash

Strategi er det dere gjør. Kollektivt. Hver dag. Hver time. Hver beslutning, stor eller liten. Hvert prosjekt og alle relasjoner. Hver fest og markering. Hver kunde dere mister eller vinner, hver medarbeider som starter eller forsvinner. All bruk av ressurser. Deres strategi er et mønster av investeringer over tid.


Studier ved University of St Gallen og London Business School viser forholdet mellom organisasjonens tro på suksess, forståelse for valgt strategi, dedikasjon, ledelses kvalitet og dens grad av produktiv energi. (Litt lesestoff fra Professor Heike Bruch hvis du vil fordype deg mer i dette).


Den praktiske måten å angripe dette på er sammensatt, men hvis dere baserer dere på "purpose based" tenking og strategisk narrativ - hvis dere bygger på noe som er forståelig, kommuniserbart, noe alle deres interessenter tror på og som begeistrer organisasjonen, så økes sjansene for å bli attraktiv, å vokse, å bli lønnsom, å få tak i de rette medarbeidere og beholde de du har, å skape en kultur med energi, kvalitet og evner til å møte fremtidens kjente og ukjente utfordringer.

Tenk stort og vær modig, men ikke pretensiøs. De 7 forutsetningene for en god strategi er en prosess der du går fra ønsketenking til å være en tydelig, kraftfull og effektiv organisasjon med en tydelig misjon.

Det finnes to typer strategiske fundament. Hvilken type strateg er dere? (link til artikkel)

Utfordringen er å få 85% av deres totale kostnader til å blomstre.

I kompetanse og teknologibedrifter, egentlig i alle kontor-baserte organisasjoner, enten de er offentlige eller private - så utgjør lønns relaterte kostnader 80-85% av deres totale kostnader. Dermed er oppgaven for ledelsen opplagt? Å tiltrekke seg, beholde og utvikle de rette talenter i alle aldre og sikre at de blomstrer og arbeider sammen på den best tenkelige måte for å levere på den definerte misjon eller rolle, med det resultat at organisasjonens totale leveranse blir det beste dere kan bli.


Skap en drivkraft og dedikasjon i organisasjonen. Det er dette purpose based management handler om.

De fleste ledere mener at deres folk og deres kultur er den viktigste ressurs de har. Dette perspektivet bør føre til at dere kan beskrive deres hvorfor og hvordan, deres visjon, misjon, ambisjoner og rolle i verden.

Gjennom å tydeliggjøre deres eksistensberettigelse og deres idé (slik at den er relevant for alle interessenter), skapes det retning og tydelighet for forandring, for innovasjon, for forbedringer, for finansielle investeringer og det vi ofte kaller deres attraktivitet.

Et godt strategisk narrativ skal skape begeistring og stolthet, det skaper lagånd og team-kvaliteter, det er grunnlag for kompetansestrategi og kulturbygging, enten dere er store eller små.


What is the purpose of purpose? Les denne artikkelen i Harvard Business Review

Når det handler om fremtiden er en ting sikkert, vi vet omtrent ingenting.

Vi gjetter, vi gjør som andre gjør og vi tar beslutninger basert på prognoser som i beste fall blir selvoppfyllende. Noen ganger går det bra, andre ganger ikke. Når du står her i dag og skal videre, når du tenker beslutninger og veivalg, så må du tilføre ditt eget perspektiv på verden, du må mene og tro på noe. Ikke i religiøs betydning selvsagt, men du må tenke en større tanke som inkluderer deres organisasjon. Å definere et strategisk narrativ er en teknikk for å finne dette grunnlaget for videre utvikling. Med en tydelig visjon, misjon og ambisjon for hva dere ønsker å oppnå kan dere pleie deres kultur, utvikle kvalitet, bevisstgjøre den verdi dere tilfører kundene og hvordan dere gjør verden litt bedre (evt veldig mye bedre...).


Hvor mange bil-merekvarer er villige til å kræsje bilen før et foto opptak? Denne Volvo annonsen er en av de mest fantastiske jeg vet. De felste bilselgere er forselsket i sine egne linjer, sin design og snakker om kjøreopplevelse. De stuper villig ned i likhetens basseng.
Volvo sin misjon var å levere det sikreste stedet du kunne være hvis du ble utsatt for en ulykke. Visjonen kan ha vært "en verden der ingen dør i bilulykker"?

"Purpose based" tilnærming tar ikke livet av 3-års planer eller 8-års planer for den saks skyld...


For en del år siden deltok jeg på et program på INSEAD utenfor Paris og husker spesielt professor Dominique Heau og situasjonen der han fikk oss til å forstå at troen på strategi som en plan for å nå et mål er det samme som ønsketenking, "no, no" sa han til "that is just wishful thinking." Men det betyr ikke at planer skal skrotes. Det betyr ikke at vi skal stenge avdelingen for trendstudier, selv om de bare ser bakover for å tenke framover. Det er heller slik at prognose avdelingen som driver med kvalifisert gjetting og lager regnestykker for fremtiden skal stenges. Men litt mer scenariotenking kan være å anbefale. Basert på deres egen visjon og oppgave. Men... opp til dere.

Å tenke visjonært og å ha en tydelig beskrevet misjon eller oppgave øker deres mulighet og sannsynlighet for å være innovative, relevante og disruptive - hvis dere samtidig våger å utfordre egen forretningsmodell.

Breen/StrategiSprint handler om å definere deres visjon og misjon bygget på deres idé om hva som kreves i den verden dere vil eksistere i, deres raison d'être. Jeg kan ikke tenke meg en større bragd enn månelandingen i 1969. Visjonen. Misjonen. Kennedy sin tale i 1961. Innovasjonsevnen det skapte. Dedikasjonen. De strategiske initiativ. Identiteten. Mønsteret av investeringer. Planen. 8 års planen...

A man on the moon illustrating John F Kennedys speach in 1961.
En åtte års plan, fra 1961-1969. Å lande en mann på månen og bringe ham trygt tilbake til jorda. Et mandat bygget på en tydelig oppgave og misjon. Vanvittig. Foto: History in HD/Unsplash
“We choose to go to the Moon ... not because they are easy but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win...” (John F Kennedy, 1961)


De 7 forutsetningene for en god strategi


Dette er tilnærmingen som brukes i Breen/StrategiSprint. Den endelige agenda blir tilpasset dine konkrete behov, men dette er De 7 elementene som blir diskutert.

  1. Tenk visjonært, ta stilling til "verden" og etabler et perspektiv eller et syn på den virkeligheten dere er en del av. Jeg kaller det å definere deres univers og et syn på dette, som er noe annet enn deres målgrupper! Her handler det om å beskrive deres fyrtårn i havet av likhet. Vær modig, men ikke pretensiøs

  2. Sett ord på deres misjon eller oppgave innenfor perspektivet fra punkt 1. Skriv og skriv om igjen. Få det til å fungere. Noen kaller denne jobben å finne sitt hvorfor.

  3. Uttrykk de 3 ambisjonene. I Breen/StrategiSprint ser vi på tre varianter av deres ambisjoner: Hva er deres ambisjon for posisjonering, hva er deres ambisjon for forretningen og hva er deres ambisjon når det gjelder hvordan verden skal oppfatte dere, snakke om dere, forholde seg til dere. Hvis deres misjon og rolle er kompleks bør forretnings-plattformer defineres og merkevare-hierarkiet diskuteres. Hva er optimalt?

  4. Beskriv den kultur dere vil etterstrebe og den kompetanse som kreves - grunnleggende elementer for organisering og ledelse, for employer branding og kultur, for leveranser og kvalitet, for marketing og relasjoner, mm.

  5. Lag plattformen for merkevare og identitet. Skriv ned deres strategiske narrativ og inkluder beskrivelse av personlighet og stil. Referanser til farger, mennesker, hendelser eller annet. Hvordan fremstår dere? Hvordan opptrer dere? Hvordan ser dere ut, lukter, føles, høres ut?...

  6. Utvikle og beskriv en grunnleggende kommunikasjons strategi - hva skal dere si til hvem og hvorfor. Hva skal de ulike interessenter og målgrupper vite og føle om dere? Hvordan bygge en posisjon som bidrar til suksess i pkt 1-3? Ikke glem de interne målgrupper!

  7. Definer strategiske initiativ med hensikt, ansvar og tidsfrist. Dette er deres HVA, de logiske next steps, mandatet for endrings prosjekter (hva gjøre, mer, mindre, slutte med - og hva nytt må til), hvordan skape vekst og bærekraftig lønnsomhet? ...

Forankring av en "mission statement" er det viktigste, strategiske grunnlag dere kan definere. Breen/StrategiSprint er en 49 timers workshop, designet og fasilitert for ledergrupper motivert for å ta det neste steget

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page