top of page
  • obreen

Veien til en plattform for strategisk tenking

Breen/StrategiSprint er en av de mest erfarne partnere dere kan velge til å definere en plattform for deres strategiske tenking. Det handler ikke om å diskutere, beskrive, analysere eller prate - dette handler om å gjøre jobben

Jeg anbefaler på det sterkeste at dere ikke prøver å fasilitere selv

En fasilitator kan ikke være en del av situasjonen eller diskusjonen, oppgaven er å guide, provosere, hjelpe. Det handler ikke bare om kompetanse, men det å være på utsiden, objektivitet og evne til å se nøytralt på kvalitetene som kommer fram. Ingen fra egen organisasjon kan spille den rollen.


7 steg (evt 8) til en tydelig strategisk plattform

Dette er de diskusjoner, definisjoner og beskrivelser dere trenger. Alt trenger å henge sammen med en tydelig, rød tråd. Det meste av dette inngår i 49 timers jobben Breen/StrategiSprint

  1. Hva er deres univers, deres virkelighet? Beskriv deres univers eller den virkelighet dere eksisterer i. Diskuter behovene der eller områder der det er ubalanse og noe krever nye løsninger.

  2. Visjon. Diskuter og definer deres overordnete perspektiv og etabler en idé eller visjon med hvor dere vil

  3. Misjon. Eller oppgave. Definer strategisk tydelighet gjennom å beskrive deres misjon

  4. Ambisjon Se for dere hvor dere er på vei, hva er deres ambisjon om 3-5 år

  5. Kultur og verdier. Kritiske suksess faktorer? Hvordan har dere tenkt å utgjøre en forskjell? Definer og beskriv verdiene, hva de betyr og hvilken kultur dere ønsker for å levere deres misjon. Skriv ned stegene 1-5 i et strategisk narrativ. Gjenskap, re-etabler eller lag deres egen historie.

  6. Hvordan skal dere bli gjenkjent og som hva? En merkevare-strategi. Definer identitet, ønsket posisjon og hvordan dere vil bli oppfattet. Definer relevante målsettinger, hvordan bli gjenkjent og oppfattet av deres viktigste målgrupper.

  7. Etabler strategiske initiativ. Definer initiativ på alle arenaer som bygger opp under 1-6 for vekst, utvikling, lønnsomhet, kvalitet, leveranser, ...

  8. Kontakt Breen/Strategi StrategiSprint tar ledergruppa gjennom 1-5 på 49 timer! Tar du med steg 6 er det noen uker (Breen samarbeider med Rethink Designstudio). 7 er i grove trekk også en del av StrategSprint, men en never ending story.


164 visninger

Kommentare


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page