top of page

UrbanLAB by Breen

UrbanLAB er et initiativ basert på interesse - en slags tenketank for fremtidens kontor, betydning for ledelse og for næringseiendom

UrbanLAB by Breen: Projects
Øivind Breen for Urban LAB

Om fremtidens kontor og arbeidsplass. Workshops og foredrag

Hva er det hybride kontor? Hva er kontorets rolle? Spørsmålene handle rom ledelse og syn på verdiskaping

Øivind holder foredrag rundt dette tema og kan arrangere workshop innenfor det samme. Foredrag fra 30-60 minutter, workshops fra 3 timer og lenger.

Gratis! Rapporten "Kontoret etter korona"

Uansett hva vi mener, så endret den lange perioden med korona forventninger til arbeidslivet.

 

Hva man tror på for en bedre arbeidshverdag. ...En ideologisk fanebærer for Optimismen har vært konservative Harvard Business Review. Der har de hatt dette tema på to forsider i løpet av fire måneder 2020/2021... Digitalisering og teknologi driver revolusjonen framover. Arbeidsplassens fremtid endres. Friheten ligger i å utnytte alle mulighetene...

Rapporten Kontoret etter korona av Øivind Breen
Resepsjon i Shoreditch hotel

STUDIETURER MED BREEN URBAN LAB

Breen.as/UrbanLAB har arrangert og deltatt på flere studieturer for arkitekter, eiendomsbransjen og grupper med interesse for å komme seg ut og se hva andre gjør. Breen.as sin rolle er hovedsaklig å bidra til at inntrykk blir behandlet, diskutert og får konsekvenser...

TENKETANKER MED BREEN URBAN LAB

Å utvikle og tenke nytt er en nødvendighet. Hva med å etablere et "lab" for å tenke nye tanker..

Begrepet tenketank er hentet fra politiske verksted, men ideen er den samme. Etablere et sted der man jevnlig stiller spørsmål og diskuterer muligheter rundt etablerte sannheter eller prosesser... Breen.as/UrbanLAB tar gjerne et prosjektlederansvar for dere

Workshop i Breen.as/UrbanLAB

Les intervjuet her. 

Tema er knyttet til ledelse i en hybrid virkelighet. Foredrag kan bestilles på samme tema

Bildet fra Ledernytt Nr 04 2021

Øivind Breen intervjues i LederNytt
bottom of page