top of page
  • obreen

Det finnes to typer strategiske fundament. Hvilken strateg er dere?

Mitt utgangspunkt er at det finnes to grunnleggende måter å tenke strategi på. De kan i perioder kombineres, men betinger ulike kulturer, kompetanser og tilnærminger, de har forskjellige suksessfaktorer.


Øivind Breen skriver om strategi
Overordnet strategisk tilnærming driver kultur, kvalitet, kundesyn, motivasjon, innovasjon, resultater, utvikling, stemning, sykefravær, rekruttering... ja, ikke sant? Foto: Israel Andrade/Unsplash

Hva er konseptet deres? Hvordan høres deres elevator-pitch ut? Hvordan beskriver du det dere driver med? Hvilke ord? Hvilke perspektiver? Hvilke realiteter er du en del av? Hvorfor i all verden finnes dere og hva har dere som ambisjon å gjøre med det?

Opportunisme

"Samma det! Bare det er lønnsomt." Opportunisme høres negativt ut, men er en helt ok vei å gå. Det å ta muligheter som kommer. Det å være framoverlent og kremmersk. Ikke noe galt i det, men tankesettet har konsekvenser. For den hyper-energiske vil organisatorisk slitajse, energitapping og høy turn over på medarbeidere være utfordringer. En annen trussel for opportunisten er at kvaliteten på business intelligence skal falle og man ikke er i stand til å holde seg blant de fremste kopistene eller provokatørene.

Purpose driven.

Eller hensikts drevet, men oversettelsen alene gir for få assosiasjoner. Dere som er purpose-driven vet hvorfor, hvordan og hva. I jakten på utvikling kan dere som er «purpose-driven» trues av å bli for glad i deres eget purpose og miste tempo eller energi. Verdiene deres er positive, adferden er positiv, men kraft og tempo kan utebli. Derimot vil jeg påstå at dette er den eneste bærekraftige strategi - den krever balanse i målbildet og ambisjonen er i bunn og grunn samfunnsnyttig, dere har en rolle i en større virkelighet.

Hva med priskrigeren?

Priskrigeren har en ren volumstrategi med me-too som bærende sortiments- og produktstrategi samt prislederskap som absolutt målsetting. Priskrigeren kan jo i seg selv være både purpose og opportunisme og fortjener derfor ingen egen definisjon.

”Purpose” er ikke knyttet til produktet, men til virksomhetens eller merkevarens idé!

Purpose må ikke være noe edelt, det må bare være tydelig. Når du leser begrepet «purpose» er det fort gjort å tro du må tenke de virkelig store tanker.

Men en purpose må ikke være edel, den må bare være større enn et taktisk mål og den kan ikke være «å tjene penger». Det skjønner alle.

Å tjene penger er en viktig motivasjon, men uansett hva du gjør er det ingen som kjøper dine tjenester eller produkter for å gjøre deg rik. De betaler deg fordi du representerer en verdi.

Det er en opplagt logikk, men likefullt dukker diskusjonen opp. Det er bemerkelsesverdig mange kloke mennesker som ikke gidder å

tenke purpose og svarer at deres purpose er å gjøre aksjonærene fornøyd. Slutt oppa...

OBS! Operational Excellence er ingen strategi

Jeg møter av og til ledere som mener deres strategi er "operational excellence". Da sier jeg "synd, for det er det ingen som kjøper."

Derimot er det ledelsens plikt å ikke sløse med ressursene, det er deres oppgave å sikre at man produserer definerte tjenester og produkter til den kvalitet som er innenfor strategien mest mulig effektivt. Punktum.

Kan leskedrikk, seigmenn eller et par jeans ha en purpose?

Ja. Selvsagt. Ikke som leskedrikk eller snop kanskje? Eller som klesplagg for å slippe og gå naken? Men som brands. Det er jo derfor vi har merkevarer. For å skape økt verdi og forskjell på generiske produkter eller tjenester. Derfor er ikke purpose knyttet til produktet, men til virksomhetens eller merkevarens idé!


Motebransjen. Verdens mest opportunistiske eller purpose driven? Begrepet bærekraft vil tvinge fram helt nye mote-bevegelser enn det sløseri-helvete vi har sett i flere tiår? På bildet er Diesel-reklame fra 90-tallet. 100% purpose-driven som merkevare. Den gang...

Diesel kom en gang i tiden som et alternativ basert på grunnleggeren Renzo Rosso sitt syn på livet.

Jeg traff ham i Breganze i Italia, der deres hovedkontor ligger/lå, og det var det han sa: "Vi lager et merke som vi elsker selv, for da vil vi tiltrekke alle andre som elsker det samme."

Purpose var å lage et brand for den ironiske generasjon, de som ville protestere mot mainstream og reklamens lykke, men heller være kul og rocka… De innførte ironi i kommunikasjonen og var både drøye, frekke og lekne: «For successfull living» var deres sarkastiske budskap og design.

Purpose kan være lekent, ja det er ingen grunn til å anse deres syn på egen eksistensberettigelse som gravalvor.

Det viktige er som nevnt å være tydelig, motiverende og å ha et perspektiv som driver utvikling, som har en rolle gjennom endringer i markedet.

Ta kontakt for å snakke om hvordan dere kan definere deres strategi tydeligere, mer motiverende og for mer bærekraftig utvikling.

I flere tiår har jeg jobbet med dette området - fra et reklameperspektiv, et lederperspektiv og som strategisk rådgiver. Nå definerer jeg Breen.as mer som en fasilitator enn som en rådgiver, men ingen kommer hjem fra Breen.as/StrategiSprint med bullshit...Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page