Breen/StrategiSprint fasiliterer fram det beste i dere

Øivind Breen

StrategiSprint handler om hvor dere skal og hvorfor

La meg nevne to banale erkjennelser som burde få alle til å tenke på strategi med nye øyne:

- Alt du har gjort var en gang din fremtid

- Strategi er et mønster av investeringer over tid

Det finnes i denne sammenheng to tilnærminger.

1. Å bli en tilfeldighet

2. Å ha ambisjon om å bli noe tydelig

Ishan Kolhatkar

"...Øivind helped us bring out our best..."

Really enjoyed working with Oivind Breen. He is incredibly adept at focusing teams to marshall their thoughts effectively. Never felt like he were imposing own ideas. Always felt like Øivind helped us bring out our best.

Ishan Kolhatkar, General Manager (UK, ROI, ANZ),

Inspera Assessment

Breen StrategiSprint

Det handler om å utvikle strategiske verktøy som inspirerer alle deres interessenter til riktig handling.

Å sette ord på det dere gjør, å beskrive deres idé og hensikt - utover det å tjene penger.

 

Noe som skaper stolthet og framtidstro, noe som samler og skaper energi, ikke bare internt, men i alle deres relasjoner. 

 

Rollen i alle deres markeder må ha en begrunnelse i et perspektiv som gjør at dere fortjener å bli en suksess.

De gamle metoder er for dinosaurer.

StrategiSprint er 49 timer konsentrert Workshop. Gjennomprøvd og basert på flere tiårs erfaring fra kreative prosesser og utvikling av strategiske fundament og narrativ.

 

Skal resulterer i en definert misjon, rolle, ambisjon, posisjon, verdier... samt strategisk initiativ for videre realisering og prosjekter. Dette er den moderne prosessen for å definere tydelighet og retning.

About purpose based management
Rethink Designstudio

BREEN + RETHINK. Kombinasjonen StrategiSprint og Identitetsprint

Breen + Rethink har formalisert sitt samarbeid og vi skal dekke hele bredden, men er særlig rettet mot industrielle identiteter og såkalt corporate branding. Norsk industri og norske bedrifter trenger sterke og tydelige identiteter.