Breen.as/StrategiSprint Workshop

Breen.as er en strategisk rådgiver og den eneste som leverer StrategiSprint, den nye prosessen for utvikling av strategisk narrativ, merkevarestrategi og identitetsutvikling

Et team på fire menn i godt humør som jobber sammen i en workshop_edited.jpg

StrategiSprint er disruptiv i idé, gjennomføring og økonomi.

En StrategiSprint på 49 timer erstatter uker og måneder.

  • Internkostnaden går ned

  • Kostnadseffektiviteten skyter i været

  • Honorarsiden er en brøkdel

  • Resultatet blir bedre

  • Les hva selskaper som Norsk Gjenvinning, Admincontrol, HRP, Techweb, Stema, m.fl sier...

illustrasjon der alle prøver å dytte en kasse, mens en annen velger å dytte et hjul_edited

Typiske leveranser fra Breen.as

StrategiSprint - fasilitering av et strategisk narrativ, inkl ambisjon, posisjon, kultur og ulike strategiske initiativ. Dette er den moderne prosessen for å definere tydelighet og retning. De gamle prosesser er for dinosaurer.

Brand Book - inklusiv visuell identitet/retningslinjer og beskrivelse av merkevaren. Et inspirerende dokument for utvikling og begrensende for å bevare konsistens

Kommunikasjonsløsninger - fra overordnet konsept, webside til content og digital markedsføring (inbound, konvertering, kampanjer,…)

Det finnes ikke søppel mer er et konsept for Norsk Gjenvinning utviklet av Breen.as

BREEN + RETHINK
Kombinasjonen StrategiSprint og Identitetsprint

Breen og Rethink Design Workshop
Breen og Rethink Team
Breen og Rethink Design Workshop

Breen + Rethink har formalisert sitt samarbeid og begynte det hele med å vinne et spennende merkevare og identitetsprosjekt for HRP. Vårt samarbeid skal dekke hele bredden, men er særlig rettet mot industrielle identiteter og såkalt corporate branding. Norsk industri og norske bedrifter trenger sterke og tydelige identiteter.

Bildet: HRP sin fornøyde arbeidsgruppe etter gjennomført StrategiSprint og Identitetsprint med Breen.as + Rethink

HRP gjennomfører StrategiSprint og Identitetsprint med Breen.as og Rethink

Ledelse går fra kontroll til inspirasjon. Fra begrensinger til kreativitet

Fra overvåking til frihet. Fra målstyring til lidenskap. Målet er å få organisasjonen til å blomstre. Å gå fra det som var til det som kommer. Opplevelsen av energien i godt samspill. Tilliten i smittende latter. Kraften i trygghet rundt roller, forventninger og perspektiver.

Oppslag fra magasinet LederNytt der det er bilde av Øivind Breen i forbindelse med et inte