top of page

- Kundeløfte -

Breen/StrategiSprint fasiliterer fram 
det beste i dere

"Etter en 49 timers workshop med dynamisk og intens samhandling under Øivinds kloke og humørfylte ledelse fremstår strategiarbeid som en kraftskapende prosess som utvider perspektivene. Det er imponerende hvilken atmosfære Øivind skaper for konstruktivt samarbeid i strategiboblen han inviterer inn i. Fullt trøkk fra ende til annen, der ingen slipper ut før resultatet er klart!"

Kari-Anne Haugen,

Inspera

"Øivind Breen har ledet oss gjennom denne prosessen på en særdeles god måte, og vi har hatt en prosess som vi opplever som både konstruktiv, morsom og med høy kvalitet. Hans StrategiSprint er en særdeles effektiv arbeidsform"

Jan-Arild Kingswick,
HRP

Purpose based
management

"Hensikt" er ingen god oversettelse og Milton Friedman sin gamle tese om at "the business of business is business" er utdatert. Verden trenger mer enn det. Verden trenger kommersielle aktører med en tydelig sosial logikk. Verdien av et narrativ som virker samlende, motiverende og tydeliggjørende kan ikke overvurderes - det bidrar til å sikre ledelse og ledelseskvalitet, posisjon i ulike markeder og grunnlag for vekst, utvikling og innovasjon.

Breen/StrategiSprint har bl.a jobbet med disse fantastiske selskapene

cloudberry.jpg
ASAS-arkitektur.jpg
NG-gruppen.jpg
punkt-oslo.jpg
HRP.jpg
Verdane.jpg
unicon.jpg
kantega.jpg
Topro.jpg
ifront-karriere.jpg
ATC.jpg
inspera.jpg
SMB-norge.jpg
backe_storoslo.jpg
admincontrol.jpg

Hva bidrar Breen med?

Breen har som misjon å frigjøre organisasjoners energi og konkurransekraft. Strategisk fundament. Posisjon. Kultur. Identitet. Merkevarestrategi. 

En gruppe mennesker under en StrategiSprint diskuterer innholdet på post-it lapper

StrategiSprint for tydelig strategisk fundament

Strategisk narrativ er den tydelige historien om hva vi er og hvorfor. Det er grunnlaget for utvikling, for ledelse, for måten å presentere på. Kommunikasjon må bygge på en sannhet, et perspektiv og en vilje til å endre noe, en visjon, en misjon og tydelighet.

Working Together_edited_edited_edited.jp

Breen All Hands er en prosess for kultur og verdier

Kultur spiser strategi til frokost, sies det, men ledelse tygger kultur døgnet rundt. Lederen og ledelse som kulturbærer er avgjørende. 

Breen All Hands er en prosess som kickstarter involvering.

Reklameplakat av Breen_edited.jpg

Merkevarestrategi og
utvikling av identitet

Sammen med Rethink Design har Breen definert dette som kampen om attraktivitet, sett fra ulike interessenter og målgrupper. Merkevaren er alle assosiasjoner som oppstår knyttet til deres navn og visuelle elementer, det er også grunnlaget for omdømme.

Om å komme på rett side av historien

Aldri før har verden hatt større behov for smarte organisasjoner som bruker all sin energi på å gjøre rett. Tiden er inne å gå fra business intelligence til intelligent business, fordi verden trenger forandring, fordi verden trenger smartere bedrifter og organisasjoner. Milton Friedmans perspektiv «the only business of business is business» er fundamentalt feil.

Rethink Designstudio

BREEN + RETHINK. Kombinasjonen StrategiSprint og Identitetsprint

Breen + Rethink har formalisert sitt samarbeid og vi skal dekke hele bredden, men er særlig rettet mot industrielle identiteter og såkalt corporate branding. Norsk industri og norske bedrifter trenger sterke og tydelige identiteter.

Øivind Breen

Det finnes to alternative tilnærminger for posisjonering

La meg nevne to banale erkjennelser som burde få alle til å tenke på strategi med nye øyne:

- Alt du har gjort var en gang din fremtid

- Strategi er et mønster av investeringer over tid

Det finnes i denne sammenheng to tilnærminger.

1. Å bli en tilfeldighet

2. Å ha ambisjon om å bli noe tydelig

Breen StrategiSprint

Utvikling av strategiske verktøy som inspirerer alle deres interessenter til riktig handling.

Å sette ord på det dere gjør, å beskrive deres idé og hensikt - utover det å tjene penger.

 

Noe som skaper stolthet og framtidstro, noe som samler og skaper energi, ikke bare internt, men i alle deres relasjoner. 

 

Rollen i alle deres markeder må ha en begrunnelse i et perspektiv som gjør at dere fortjener å bli en suksess.

De gamle metoder er for dinosaurer.

StrategiSprint er 49 timer konsentrert Workshop. Gjennomprøvd og basert på flere tiårs erfaring fra kreative prosesser og utvikling av strategiske fundament og narrativ.

 

Skal resulterer i en definert misjon, rolle, ambisjon, posisjon, verdier... samt strategisk initiativ for videre realisering og prosjekter. Dette er den moderne prosessen for å definere tydelighet og retning.

About purpose based management
bottom of page