top of page
  • obreen

Begrepene som viser hva slags strategisk leder du er

Dette kan være et innspill til noen som vil forske på hva som skiller typer strategisk lederskap, men dette er også et resultat av mine erfaringer, diskusjoner og observasjoner gjennom å møte ulike typer strateger gjennom flere tiår.


Hvor kjenner du deg mest igjen?

Se på ordene, begrepene og se for deg hverdagen. Verden er sjelden sort-hvitt, så de fleste vil nok føle at de er litt her og der. Dessuten er det mange som sier "vi må gjøre alt det der"... Svaret på det er at nei, det gjør dere ikke. Det er tredelt årsak til det.


Hvorfor er dere ikke en sammensetning av mange typer?

- Dette er tre mennesketyper og mennesketyper handler både rasjonelt ved å se på alle muligheter, men domineres av en grunnleggende tro, følelse og intuisjon. Analytikeren tror på analyse, prosjektlederen tror på styring, kreatøren tror på frihet.

- Ressursmangel. Bedrifter er skrudd sammen og satt opp i organisering, kompetanse og kultur - dessuten er det begrensete økonomiske ressurser. Dere gjør ikke alt, dere gjør det dere tror på og er skrudd sammen for.


Tabellen - som er work in progress, mange flere begreper skal på plass :)

Hva om dere er følelsesmessig et sted, men i realiteten et annet?

Da har dere et potensial for endring, justering og tydeliggjøring. Vil du være opportunist, men lever som priskriger er det grep som må gjøres - særlig kulturelt og antakelig i sammensetning av mennesker. Vil dere være purpose driven, men ikke helt ser hvordan pleier det å være mangel på å definere ideen deres som er problemet. Her kan jeg bare anbefale StrategiSprint


151 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page