top of page
  • obreen

Hvorfor er "strategisk narrativ" et nødvendig verktøy for ledelse?

En organisasjon er en levende organisme og en moderne leder er opptatt av samspillet der hele organisasjonens talent får brukt seg selv. Et narrativ skal inspirere organisasjonen, øke pulsen hos partnere, tiltrekke kunder, engasjere påvirkere.


Jeg blir aldri lei av denne gamle plakaten laget av mine kollegaer i London.

Hva er essensen i et strategisk narrativ?

Strategisk narrativ. Strategisk logikk. Strategisk storytelling. Historiefortelling. Elevatorpitch. Brand story... Et narrativ kan sammenlignes med synopsis til en film... det er en inspirerende kortversjon av deres historie og hvilken rolle dere skal ha i den. Den må være presis, men med mulighet for vekst. Den skal stå som forlengelse av visjonen, kommunisere strategien og uttrykke deres kultur.

Hvem er dere?

Hva med dere, spør jeg i StrategiSprint. Hva er kjernen? Hvorfor gjør dere det dere gjør? Hvorfor skal noen som helst velge dere? Kunder. Investorer. Partnere. Talenter. Hvorfor finnes dere? Hvordan ser dere på verden? Hvilket perspektiv styrer deres syn på innovasjon, på kompetansestrategi, på kultur, på kunder, på vekst, på lønnsomhet, på...?

 

Det strategiske narrativ jeg har bidratt til som har hatt aller størst gjennomslagskraft

Norsk Gjenvinning AS. Både fordi det er tydelig, enkelt og ender i en nedkortet versjon som fortsatt formidler tydelighet i rolle; "Det finnes ikke søppel mer". Men også fordi det har fått kraft gjennom å være styrende for ledelsen i Norsk Gjenvinning.

 

Har dere en rød tråd som sikrer en sterk helhet og samtidig større fleksibilitet?

Et strategisk narrativ formidler og forklarer en rød tråd i deres fantastiske nettverk av tanker, ideer og initiativ - gjennom det dere sier og gjør. Det er en visjonær logikk som driver organisasjonen framover. Den skal gi mulighetsrom, perspektiv på kvaliteten dere leverer, styrke kulturen og øke lønnsomheten.

Organisasjoner som er i kontinuerlig fornyelse og stadig styrker seg i markedene har det til felles at de er tydelige på sin grunnleggende idé og hvorfor de er til.

Alle har en historikk, men ikke alle har en historie. Dere lever midt i en hverdag og vil alltid være i konstant forandring - enten den er bevisst eller tilfeldig. Prosjektene dere vinner. Kundene dere jobber med. Menneskene dere ansetter. Underleverandører. Kulturelle koder og begivenheter. Omdømme og merkevare. Alt er i konstant bevegelse og derfor er moderne organisasjoner levende organismer. Men hvordan og hvorfor utvikles denne organismen? Dere må levere en bevisst og tydelig verdi til deres kunder eller marked (som kan defineres på mange måter) - og den grunnleggende idé for hva dette er må tydeliggjøres.

Når en ledelse skal sette retning og inspirere til utvikling vet vi hva som fungerer best.

"Unleashing organizational energy" er et perspektiv på lederkultur jeg begynte å jobbe med som rådgiver i 2006. Utgangspunktet er et større, akademisk studie ledet av professor Heike Bruch ved Universitetet i St Gallen og tidligere Professor Sumantra Goshal ved London Business School. Breen.as jobber med fire lederkulturer i StrategiSprint - med sikte på å kommunisere en strategi som skaper engasjement, stolthet og fremtidstro. Det vi (fra studiene og i praksis) vet fungerer best er kombinasjonen av tydelig purpose/hensikt og en lidenskapelig kultur med energi og retning.

Ledelsens kultur og tilnærming avgjør organisasjonens produktivitet

Selv om alt er et samspill, avgjøres kvaliteten på dette samspillet av ledelsens evne til å skape stolthet og framtidstro. Dette temaets rekkevidde og innhold diskuteres i StrategiSprint.

Vil du vite mer om hvordan StrategiSprint kan være en kickstart på en strategisk tydeliggjøring og endring?

Ta kontakt med oivind@breen.as

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page