top of page
  • obreen

Hvordan gjøre strategiske endringer som endrer verden?


Det handler om å ha en mening med det dere gjør. En idé, en tanke, et formål, en hensikt - utover det å tjene penger. En idé som overlever. En idé som bidrar til at verden blir bedre. En tanke som gjør dere til en del av en helhet, til en del av løsningen. Det er det Breen.as/ StrategiSprint handler om. Ikke alltid like grønt, ikke alltid like edelt, men alltid like tydelig. Rollen deres må ha en begrunnelse i et perspektiv som gjør at dere fortjener å bli en suksess.


Aldri før har verden hatt større behov for smarte organisasjoner som bruker all sin energi på å gjøre rett

Å ha en mening bak det dere driver med betyr ikke det samme som å bli politisert. Det betyr ikke å bli en barmhjertig samaritan. Det betyr ikke å bli en bevegelse. Det handler om å forstå hvordan dere kan spille en rolle i en verden som trenger forandring, hvordan dere kan kombinere forretningsmessig suksess med å gjøre verden til et bedre sted - til et sted som overlever seg selv.


StrategiSprint handler om å sette ord på seg selv og lage initiativer

Tema er like aktuelt uansett bransje, uansett størrelse. Jeg har jobbet med dette tema sammen med bl.a. investorselskapet, teknologibedrifter, arkitekter, offentlige initiativ, industribedrifter. Det er ikke lov å være lei av bærekraft eller sustainability.

Jeg hører det stadig - at begrepet bærekraft er oppbrukt. Nei! Det har ikke en gang begynt. Mer enn noen gang trenger vi bedrifter og organisasjoner som bruker sin kraft, sine investeringer, sin energi og sine evner slik at de bidrar til den største av alle missions - å bidra til å redde verden.


From business intelligence to intelligent business?

Fordi verden trenger forandring. Verden trenger smartere bedrifter og organisasjoner. Fordi Milton Friedmans perspective «the only business of business is business» is fundamentally wrong. En bedrift uten «purpose» er utenkelig, eller?


«The purpose of purpose» og erkjennelsen av at ikke alle trenger å redde verden.

For et par år siden hadde jeg en StrategiSprint med en stor bedrift som var stolt over sin misjon - la oss si den var å redde Norge. Det ble lange diskusjoner da jeg sa «beklager, men det gjør dere ikke. Det dere gjør er å sørge for at de som redder Norge blir bedre i stand til å gjøre sin jobb. Dere er en underleverandør til de som redder Norge.» Resultatet ble glimrende. En tydelighet å jobbe etter, en retning å utvikle seg etter, en mening å skape verdier rundt. Deres egen kultur kan være en «mission», det kan være en «purpose» i seg selv.


Harvard Business Review Mars/April 2022 hadde to lange artikler om det tema Breen.as/StrategiSprint handler om og utvikler sammen med kundene.


94 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page