top of page
  • obreen

Kan dere besvare 13 enkle spørsmål om dere selv?

Utgangspunktet for å ha en visjon er ikke god fantasi, men et perspektiv på verden. Jeg spør ikke hvilken idé dere har, men hvilken idé dere er. Hva handler dere om? Er dere Spotify eller Kodak? Er dere Norske Skog eller Norsk Gjenvinning? Er dere Google eller et tjue-en binds leksikon? Å definere den verden, det univers dere lever i og av, er ikke en kvantitativ øvelse, men handler om å finne et sted der dere kan finne plass til deres hvorfor?

Ikigai er det japanske ordet for "reason for being". Hva sier vi på norsk? Årsaken til å leve? Nei. Lykke. Kanskje? Det gode liv? Men hvordan oversette det til et strategisk perspektiv?

Ikigai. Muligens den nye motemodellen for strategisk sjel?

Ikigai er det japanske ordet for "reason to be"... I min bok om StrategiSprint fra 2018 tok jeg med et japansk diagram for Ikigai - kjernen der alt det gode møtes, en definisjon på lykke og i min verden, på en strategisk sjel. Ikigai er et spennende perspektiv for å sortere og tilnærme seg en beskrivelse, men min erfaring er at det å formulere lidenskap, visjon, misjon er vanskelig nok - og tilstrekkelig.


For to år siden ledet jeg en Workshop i Stockholm.

Tema var "Hva er det neste Spotify".

Jeg elsker Spotify. Her er forsiden på mitt Library og jeg har vel rundt 60 selvlagete spillelister. Fest. Morgenkaffe. Jobbing. Eller bare chille :) Jeg kjenner ingen som ikke bruker Spotify.

Idéen vi jobbet ut i fra var ikke å analysere Spotify, men å se på idéen bak Sony Walkman. Vi ville utvikle den til det neste nivå: Ideen vi jobbet med var at folk ønsker å nyte musikk hvor og når de ønsker det, men musikk er aller best "live". Så startet vi prosessen.


Måten vi forbruker musikk på er et fantastisk case-studie jeg alltid bruker i mine workshops. Betalingsmodell. Distribusjon. Utgivelsesmuligheter. Mobilitet. Alt er endret.

Visste du forresten av vinylsalget i USA er tilbake på nivå med midten av 80-tallet? Herlig :)


Alt konkret er et resultat av en idé, også i "business"

Nedkortet til et slags slagord er Norsk Gjenvinning sin idé er at det ikke finnes søppel mer. Deres konkrete uttak er derimot mangfoldig og uttakene endrer seg løpende. Ideen endrer seg i bunn og grunn ikke. Ideen som skapte Kodak lever sterkere enn noen gang. Folk deler bilder og opplevelser som aldri før. Men det konkrete er endret.

Mitt favoritt-eksempel på konsekvensen av ikke å forstå sin egen idé er Kodak. De trodde folk ønsket seg stadig bedre og billigere Kodak-produkter. Men folk ønsket først og fremst å fange øyeblikk som blir borte for alltid, ta vare på opplevelsene og dele de med andre. Så enkelt som mulig. Det var ideen Kodak leverte på. Men det skjønte de ikke. Eller ville ikke skjønne. Eller ville ikke ta konsekvensen av.


13 enkle spørsmål dere må ha svar på.

Hvorfor? Hvordan? Hva? De tre spørsmålene er ikke en del av de 13 under, men de er kilden til spørsmålene. Ikke svar med selvfølgeligheter. Ikke svar, "jo fordi vel"... Du bør interessere deg for det grunnleggende.

Spørsmålene er gjensidig avhengig av hverandre og de er ikke kronologisk. Å skrive konklusjoner bør være kronologisk eller logisk, men å utvikle dem kan gjerne være preget av kaos. Rett på sak:

- Hva er konseptet deres?

- Hvordan høres deres elevator-pitch ut?

- Hvordan beskriver du det dere driver med? Hvilke ord?

- Hvilke perspektiver har dere på verden, innenfor hvilken verden er dere viktige?

- Hvorfor finnes dere og hva har dere som ambisjon å gjøre med det?

- Hva er deres rolle i deres kunders verdikjede, hva er deres betydning for disse bedriftenes suksess og forbedring?

- Har dere definert deres "hvorfor" og formulert rollen så alle forstår den?

- Har dere et strategisk narrativ som er egnet til å flytte dere i noen retning?

- Kan den rolle dere har definert utvides? Utvikles?

- Er det potensial i deres hvorfor til å overta hele verdikjeden? Eller mer av den?

- Er det en grunn i deres hvorfor til å spesialisere dere ytterligere?

- Er det noe i deres idé som går lenger enn til de bedrifter dere lever av å selge til i dag?


Narrativet må være frigjort fra økonomiske inntektsmodeller

Selvsagt. Fordi dere på et tidspunkt må være i stand til å endre egen modell - ikke bare justere den. Spotify klarte mesterstykket å slå Apple sin fantastiske iTunes - ikke ved å være bedre i kvalitet, men ved å endre hele inntektsmodellen fra å kjøpe musikk til å abonnere på den. Strategi er et resultat av alt du investerer i, derfor er strategisk tenking det å definere fundamentet for vekst og utvikling - og etablere ideen bak helheten.


Hvorfor har jeg kalt BREEN.AS for en strategisk provokatør?


Jeg kaller meg selv så mye... f.eks er jeg ikke strategisk rådgiver, men fasilitator. Min misjon er å frigjøre organisasjoners ressurser, til å bevisstgjøre dem for å definere kraften i det de holder på med. Jeg er ikke coach. Jeg er i liten grad rådgiver. Men vil inspirere, åpne dører, skape sterkere budskap og provosere fram tydelighet.

Jeg elsker strategi, men hater kjedelige strategier. Helt siden min første jobb innenfor SAS systemet da Janne Carlzon var sjef har jeg likt at pyramider snus og dyrket en ledelse som er visjonær.

Provokasjon betyr å åpne opp og framkalle en bestemt reaksjon, handling eller lignende.


Jeg elsker gode ideer og tydelige misjoner

Jeg faller pladask for gode ideer, sære tanker, energiske visjoner og folk som virkelig vil noe. Jeg elsker dem. Elsker dem like høyt som jeg forakter argumenter om at strategi er operational excellence og resultat av et regneark eller de som er villige til å se seg selv som kjedelig. Jeg har gjennom mine år i reklame, kommunikasjon, i arkitektbransjen og som rådgiver erfart at alt kan gjøres spennende. Alt


Kontakt for en prat om Breen.as/StrategiSprint. Der vi lander et startegisk narrativ på 49 timer... mail til oivind@breen.as

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page