StrategiSprint er workshops fra 8-49 timer. StrategiSprint er etablert som respons på mange behov. En ting er behovet for konsentrasjon i de strategiske diskusjoner, både mentalt og i format. Et annet behov er energi og engasjement for å sette tanker og ord på de store linjer. Et tredje er gruppens behov for å tenke hele tanker, fra visjon via kultur og identitet til kundesyn, vekststrategi og relevante tiltak. Lean&mean kaller vi det. StrategiSprint leverer strategisk tydelighet bedre enn noen andre prosesser.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo