Et unikt Breen.as produkt. Gjennomprøvd og basert på flere tiårs erfaring fra utvikling av strategiske fundament og narrativ. Strategisprint er fra 27 til 49 timer.

Det ser ut til at de som klarer å være i konstant fornyelse og styrke seg i markedene har det til felles at de er tydelige på sin grunnleggende idé og hvorfor de er til... 

 

Dette tema er innledningen på en StrategiSprint. Hvordan bli inspirert av de beste? Vi skal opp for å få perspektiv. Vi skal inn for å finne kjernen. 

 

Hvorfor gjør dere det dere gjør? Hvorfor skal noen som helst velge dere? Kunder. Investorer. Partnere. Talenter. Hvorfor finnes dere? Hvordan ser dere på verden? 

 

Hvilket perspektiv styrer deres syn på innovasjon, på kompetansestrategi, på kultur, på kunder, på vekst, på lønnsomhet, på...? 

Moderne organisasjoner er levende organismer som er opptatt av samspillet der hele organisasjonens talent kommer til nytte og får brukt seg selv. Dere har en historie, dere er midt oppe i en hverdag, men i konstant forandring og dere vil et sted.

...spennende, energifylt og tydeliggjørende...

Vi i Norsk Gjenvinning har jobbet med Øivind på flere områder; både varemerkedesign, identitet og kommunikasjon. For undertegnede var det en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess der Breen og vi i tett samarbeid jobbet fram det som nå er visjonen til Norsk Gjenvinning, forkortet i slagordet «det finnes ikke søppel mer.» Som leder mener jeg det er vesentlig å uttrykke en klar visjon og verdier - og i den forbindelse var Breen en tydelig og inspirerende sparringspartner….

ERIK OSMUNDSEN 
KONSERNSJEF NORSK GJENVINNING AS

Erik_OsmundsenBW.jpg

Foto: Norsk Gjenvinning

pawel-chu-ULh0i2txBCY-unsplash.jpg

...Beste strategiarbeidet noensinne!

Vi var så heldige å bli kjent med Øivind gjennom en inspirerende seanse om «Strategier for næringseiendom». Det ga mersmak, og Øivind har vært en fantastisk ressurs i vårt strategiarbeid. Øivinds kompetanse, inspirasjon, engasjement, humor og suverene formidlingsevne bidro til det beste strategiarbeid noensinne. Vi har fått en tydelig og inspirerende strategi. Vår «Visjon, Misjon og Ambisjon» bidrar til å bevisstgjøre vårt daglige arbeid, gjøre oss positivt annerledes og interessant slik at vi fremstår som en av de beste tilbyderne av kontorarbeidsplasser i landet i framtiden. Vi har allerede avtalt ny seanse med Øivind Breen i løpet av høsten 2020…

BERNT SØRLIE,

ADM DIR SØRLIE EIENDOM

Bernt_Sørlie_BW_Fredrikstadssblad_faksim

Foto: Faksimile Fredriksstadblad

...rammer for fornying og engasjement

«…Ledergruppen i Backe Stor-Oslo hadde behov for å fornye sitt strategiarbeid og få ny energi og motivasjon til videre utvikling av selskapet.  Breen bidro med sin metodikk og væremåte til å skape rammer for fornying og engasjement som ga ledergruppen klare ambisjoner og initiativer for videre arbeid. Tett og god oppfølging også i etterkant av samlingen gjorde ikke samlingen til et «stunt», men grunnlag for godt og systematisk arbeid med strategi og handlingsplaner…»

ARNE LANDMARK,

ADM DIR BACKE STOR OSLO

Backe-Stor-Oslo_web_edited.jpg

Foto: Backe Stor Oslo