En ledelse som vil utvikle gjennom en entreprenørsk organisasjon må ha en tydelig misjon.
 
Det handler ikke om hierarki eller makt, det handler om at kaos er en systematisk, positiv kraft når den gis en retning. Janne Carlzon er en av mine leder-helter og da jeg jobbet i SAS systemet på 80-tallet ble jeg frelst. Han snudde pyramidene. Han innførte sannhetens øyeblikk. Han slapp kreftene løs internt. Men han var aldri utydelig på hvor han mente SAS skulle gå og hva SAS og deres datterselskaper var til for.
På tide å være tydelig. Den mest avgjørende lederoppgave. Aldri er tydelighet mer relevant enn i tider med raske endringer. Strategisk tydelighet er virksomhetens fundament og frigjør dens potensial. Vår ambisjon er å bidra til at den defineres og kommuniseres så inspirerende at det fører til en indre kraft for stolthet, perspektiv, kultur, identitet, vekst og utvikling. Å stå fram med strategisk tydelighet gir økt konkurransekraft, rett forventning og styrket posisjon hos alle virksomhetens interessenter og relasjoner. 

"...en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess..."

Erik Osmundsen, konsernsjef, Norsk Gjenvinning 

"...en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess..."

Erik Osmundsen, konsernsjef, Norsk Gjenvinning 

"...«bang!» Dette var to herlige, inspirerende og produktive døgn. "

Olaf Thommessen, adm dir, SMB Norge

"...det konsentrerte formatet sikret oss svært gode diskusjoner som førte til helt konkrete og nyutviklete resultater...."

Ingolv Hageberg, adm dir, Sonans Karriere

"...en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess..."

Møyfrid Øygard, adm dir, Admincontrol 

"...Gjennom disse energiske timene fikk vi sortert egne tanker, tilført nye perspektiv og skissert en implementeringsplan på en ekstremt effektiv og konsentrert måte..."

Petter Mellquist, CEO, Biovac Environmental Technology AS

"...StrategiSprint var grundig forberedt og deltagerne ble ledet til å reflektere over selskapets merkevare, logo, verdier og ambisjoner etc...."

Roy Thomas Johannessen, Daglig leder
Technet AS

antonsport.gif

StrategiSprint for retail...

"...en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess..."

Erik Osmundsen, konsernsjef, Norsk Gjenvinning 

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo