StrategiSprint_FarrisBad_edited.jpg

STRATEGISPRINT ER
EN 49 TIMERS WORKSHOP

49 timer (som selvsagt inkluderer søvn og måltider) for en ledergruppe eller lignende har vist seg å være fantastisk og befriende.

"Det beste strategiarbeidet noensinne"

 

Norsk Gjenvinning er en av flere referanser.

...spennende, energifylt og tydeliggjørende...

Vi i Norsk Gjenvinning har jobbet med Øivind på flere områder; både varemerkedesign, identitet og kommunikasjon. For undertegnede var det en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess der Breen og vi i tett samarbeid jobbet fram det som nå er visjonen til Norsk Gjenvinning, forkortet i slagordet «det finnes ikke søppel mer.» Som leder mener jeg det er vesentlig å uttrykke en klar visjon og verdier - og i den forbindelse var Breen en tydelig og inspirerende sparringspartner….

ERIK OSMUNDSEN 
KONSERNSJEF NORSK GJENVINNING AS

Erik_OsmundsenBW_edited.jpg

Foto: Norsk Gjenvinning

 
Connecting%20the%20dots_edited.jpg

HVA

er fundamentet for StrategiSprint?

Det er å slå inn åpne dører å si at alt går fortere. Stadig fortere. Alle sier det. Teknologi. Forretningsmodeller. Kundebehov og adferd. Globalisering. Polarisering. Individualisering. Utfordringer med miljø. Alt går fortere. Mye drevet av teknologi. Men de strategiske prosesser er like trege. Omstendelige. De lager rapporter. 

Derfor har jeg utviklet StrategiSprint. 

Dette er ingen lærebok og til tross for at StrategiSprint er faglig forankret, er den hverken en forelesning eller preget av modeller og begreper. Det er få referanser til fagbøker eller annen litteratur. StrategiSprint er en pragmatisk, visjonær tilnærming til det å tenke strategisk, basert på å frigjøre taus kunnskap.

HVORFOR

er StrategiSprint en smartere måte å jobbe på?

Det nærmeste man kommer å være disruptiv i konsulentbransjen. 2,5 døgn. Lange dager. Full fokus. Men ingen økter så lange at vi mister energi. Poenget er å kunne tenke sammenhengende. Fokusert. Konsentrert. Uforstyrret. Åpent.

Det å frigjøre seg fra drift, hverdag, årets mål, ukas konflikter, måltall som ikke nås, kpi´er som er utfordrende...ja, du skjønner? Hemmeligheten i 49 timer er følgende: Ettermiddag og kveld nummer 1 er introduksjon, oppvarming og etterlengtete diskusjoner som skaper energi. Deretter er oppgaven til Breen.as å sikre at dere fortsetter med de grunnleggende tankene - og ikke gir dere før de er landet. Med et narrativ, en strategisk logikk og en liste med strategiske initiativ som er next step, neste oppgave. Min erfaring er at det gjøres mer under en StrategiSprint enn dere får gjort på 6-12 måneder med andre prosesser. 

whiteboardBW_edited.jpg

HVA

skjer i løpet
av 49 timer?

49 timer med en gruppe som får anledning til å tenke sammenhengende er lenge. Fasiliteringen er lagt opp slik at vi raskt kommer opp på rett nivå og diskuterer det som er riktig og nødvendig. 2,5 døgn der ledelse er samlet: Det er mange timer. Det er mye kompetanse.

Denne 49 timer workshop (kan gjøres kortere med redusert agenda) for en ledergruppe eller lignende har vist seg å være fantastisk og befriende. Breen.as ved Øivind Breen leverer: Forberedelser. Prosessdesign. Tilpassete faglige innspill. Inspirasjon. Fasilitering. Utfordring. Resultat. Kundens rolle: Dere må ville. Dere skal eie resultatet. Dere kommer ikke for å få svar, men for å skape, utvikle, tydeliggjøre.

...Beste strategiarbeidet noensinne!

Vi var så heldige å bli kjent med Øivind gjennom en inspirerende seanse om «Strategier for næringseiendom». Det ga mersmak, og Øivind har vært en fantastisk ressurs i vårt strategiarbeid. Øivinds kompetanse, inspirasjon, engasjement, humor og suverene formidlingsevne bidro til det beste strategiarbeid noensinne. Vi har fått en tydelig og inspirerende strategi. Vår «Visjon, Misjon og Ambisjon» bidrar til å bevisstgjøre vårt daglige arbeid, gjøre oss positivt annerledes og interessant slik at vi fremstår som en av de beste tilbyderne av kontorarbeidsplasser i landet i framtiden. Vi har allerede avtalt ny seanse med Øivind Breen i løpet av høsten 2020…

BERNT SØRLIE,

ADM DIR SØRLIE EIENDOM

Bernt_S%C3%B8rlie_BW_Fredrikstadssblad_f

Foto: Faksimile Fredriksstadblad

 

HVORFOR trengs BREEN.AS for å kjøre en slik workshop?

Jeg hører enkelte ganger noen si de kan fasilitere slike workshops selv og da er min kommentar; nei, det kan dere ikke. Ikke bare for å selge, men av tre grunner:

- Metodene og planleggingen krever erfaring fra denne type arbeid.

- Selve fasiliteringen er en profesjon.

- Den som fasiliterer kan ikke være med i diskusjonen som noe annet enn en ekstern ressurs.

Så la meg sette punktum for dette. Dere kan ikke gjøre en StrategiSprint selv - og dette konseptet er det bare Breen.as som leverer.

whiteboardBW_edited.jpg

HVOR mange deltakere og hva slags type bedrifter?

Alle typer. Privat, offentlig og ingen begrensing på bransje eller størrelse. Jeg har kjørt StrategiSprint for industri, reiseliv, teknologi, eiendom, organisasjoner, kompetanse, tjeneste, handel... 

Når det gjelder deltakere er min erfaring at alle som på et senere tidspunkt vil ha avgjørende betydning for gjennomføring bør være med.

Jeg har gjennomført StrategiSprint med fra 6 til 14 deltakere. Det er ikke noe ideal, for meg betyr bare antallet deltakere noe i forhold til forberedelser og fasilitering. Jo flere deltakere, jo mer tid i grupper og formen blir annerledes - men erfaringene er bare gode uansett antall deltakere.

HVEM andre enn BREEN.AS
kjører StrategiSprint?

Ingen. Dette er ingen hyllevare og ingen metodikk som kan overtas av andre. StrategiSprint blir alltid skreddersydd og bygger på erfaringen og kompetansen til Øivind Breen og teamet som evt settes opp. Derimot er det mange som leverer "strategi" og flere enn meg som er opptatt av misjon, narrativ og purpose som ledelsesverktøy.

StrategiSprint er ingen standardløsning, hver StrategiSprint forberedes og gjennomføres skreddersydd oppdragsgivers situasjon, mål og behov.

 

ER StrategiSprint bare for toppledelse?

Nei, det er oppgaven vi sammen skisserer som avgjør deltakere. StrategiSprint er i utgangspunktet etablert for ledergrupper, men avhengig av oppgave og hvilke personer dere mener er viktige å ha med.. opp til dere.

KAN StrategiSprint brukes på andre oppgaver?

Ja. Alle oppgaver som krever en strategisk plattform - et narrativ. For marked, for innovasjon, for mulighetsstudier, for eiendom, for konseptutvikling...

HAR StrategiSprint noe med design sprint å gjøre?

Nei. Men jeg vil mene at StrategiSprint er et nødvendig fundament for en god designsprint

ER StrategiSprint bare enda en modell?

Nei. StrategiSprint er ikke en modell, men en prosess for å tenke og komme til resultater - som senere kan plasseres i den modellen dere selv finner ønskelig. 

MÅ vi på hotell med overnattinger?

Gjennomføring må foregå med full fokus på oppgaven - også når vi ikke jobber.

Et egnet hotell eller tilsvarende med gode, store konferanserom og god service samt bekvem overnatting og mat er en rammebetingelse.

BREEN REFERANSER.

Lett blanding. 

Her er en liten samling med noen referanser.  Tiden går og av og til endres både virksomheter og folks arbeidsplasser, men alt var aktuelt da det ble skrevet :)

erik-osmundsen.png

"Vi i Norsk Gjenvinning har jobbet med Øivind på flere områder; både varemerkedesign, identitet og kommunikasjon. For undertegnede var det en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess der Breen og vi i tett samarbeid jobbet fram det som nå er visjonen til Norsk Gjenvinning, forkortet i slagordet «det finnes ikke søppel mer.» Som leder mener jeg det er vesentlig å uttrykke en klar visjon og verdier - og i den forbindelse var Breen en tydelig og inspirerende sparringspartner…."

bernt-sorlie.png

Bernt Sørlie

Adm dir
Sørlie Eiendom

"Beste strategiarbeidet noensinne! Vi var så heldige å bli kjent med Øivind gjennom en inspirerende seanse om «Strategier for næringseiendom». Det ga mersmak, og Øivind har vært en fantastisk ressurs i vårt strategiarbeid. Øivinds kompetanse, inspirasjon, engasjement, humor og suverene formidlingsevne bidro til det beste strategiarbeid noensinne. Vi har fått en tydelig og inspirerende strategi. Vår «Visjon, Misjon og Ambisjon» bidrar til å bevisstgjøre vårt daglige arbeid, gjøre oss positivt annerledes og interessant slik at vi fremstår som en av de beste tilbyderne av kontorarbeidsplasser i landet i framtiden. Vi har allerede avtalt ny seanse med Øivind Breen i løpet av høsten 2020"

KnutHaraldMariusHolstHansen.png

Knut Harald M Holst-Hansen

CEO

Arctic Travel Company

"In the strategic process with Breen.as we agreed on a simple ambition for the brand; to be a world leading portal for arctic tourism. We believe in this clarity and our ambition provide direction for years ahead - both in developing the actual experiences and the online possibilities"

Erik Osmundsen
Konsernsjef 
Norsk Gjenvinning

Arne_Landmark_StrategiSprint.jpg

Arne Landmark,

Adm dir
Backe Stor Oslo

«…Ledergruppen i Backe Stor-Oslo hadde behov for å fornye sitt strategiarbeid og få ny energi og motivasjon til videre utvikling av selskapet.  Breen bidro med sin metodikk og væremåte til å skape rammer for fornying og engasjement som ga ledergruppen klare ambisjoner og initiativer for videre arbeid. Tett og god oppfølging også i etterkant av samlingen gjorde ikke samlingen til et «stunt», men grunnlag for godt og systematisk arbeid med strategi og handlingsplaner…»

Jan Morten Drange.jpg

Jan Morten Drange,

Adm dir
ANFO/ Annonsørforeningen

"Jeg kjenner Øivind gjennom mange år. Både som tidligere kollega og ikke minst som samtalepartner og samarbeidspartner jevnlig. Øivind er en mann som trives på scenen. Han har også en egen evne til å «ta» rommet når han har ordet, enten det som foredragsholder eller i en samtale. Med sin bakgrunn både fra den kreative siden og den mer strategiske, har han solid bakgrunn for sine velformulerte betrakninger. Det er kloke tanker denne karen presenterer på sin svært engasjerte og sjarmerende måte. I min jobb har jeg gleden av å høre mange gode foredragsholdere jevnlig. Øivind er definitivt blant de aller beste"

Petter_Melquist_edited.png

Petter Melquist,

CEO
Biovac Environmental Techn.

"...Vi gjennomførte en miniutgave av StrategiSprint med Breen.as og Heads&Tales der konkret tema var ledelse for endringskultur. Gjennom disse energiske timene fikk vi sortert egne tanker, tilført nye perspektiv og skissert en implementeringsplan på en ekstremt effektiv og konsentrert måte. StrategiSprint var grundig forberedt med skreddersydd design og inspirerende gjennomført. Dette kan vi varmt anbefale…»

Marius_Lindholt.png

Marius Lindholt,

CEO 
Front Systems

"Front Systems jobber med digitalisering av handel med mote og har bl.a. ambisjon om å bidra til den fysiske butikkens muligheter for å skape bedre kundeopplevelser. Dette gir oss spennende utfordringer knyttet til misjon, identitet og posisjonering for fremtiden. Prosessen og formatet på StrategiSprint gav oss en energisk og inspirerende arena og Øivind Breen både inspirerte, utfordret og bidro aktivt til løsninger vi tar med oss for videre gjennomføring. Det er ingen tvil om at vi landet mer på noen timer her enn vi har gjort på mange måneder med andre prosesser…

Sonans_ledergruppe.png

Ingolv Hageberg,

Adm dir

Sonans Karriere

"Ledergruppa i Sonans Karriere gjennomførte en 49 timer StrategiSprint for å jobbe med utvikling og konkurransekraft. Vår hovedoppgave var å etablere et solid fundament for vår identitet og en forsterket organisering av vårt arbeid med tjenester og løsninger. Jeg vil si at det konsentrerte formatet sikret oss svært gode diskusjoner som førte til helt konkrete og nyutviklete resultater. Breen var godt forberedt, men hans styrke i prosessen lå vel så mye i den analytiske forståelsen for vår virksomhet, samt  Breen sin energi og evne til å justere workshopen underveis. Etter StrategiSprint har vi brukt Breen i en serie interne workshops med større deler av organisasjonen og også som deltaker i nye prosjekter med sikte på forankring, involvering og konkret utvikling. Vi nøler ikke med å anbefale Breen.as og de prosesser de tilbyr"

20140522-Technet-Portretter1646_edited.p

Vi gjennomførte StrategiSprint med Breen.as og Heads&Tales sammen med vår ledergruppe og salgsapparat.  Målsetningen vår å finne ut av hvordan vi kan tydeliggjøre vår merkevare for å nå våre vekstmål. StrategiSprint var grundig forberedt og deltagerne ble ledet til å reflektere over selskapets merkevare, logo, verdier og ambisjoner etc.. Hele seansen ble ledet på en positiv, inspirerende og energisk måte, som bidro til at deltagerne fikk sortert sine tanker, fikk frem sine synspunkter og vi fikk åpne diskusjoner der alle deltagerne deltok. Når så mange deltagere deltar, kan noen ganger diskusjonene skli litt ut på et sidespor, Jan og Øivind styrte oss inn på rett spor hver gang med stø hånd på en positiv måte. Måten de tok tak i alle våre innspill og satte disse sammen til en konkret ny måte å formidle vår merkevare på, var imponerende og noe vi ikke hadde kommet frem til på egenhånd. Vi gleder oss til videre samarbeid for å bearbeide og materialisere dette videre.

Lars_Thomassen.png

Lars Thommesen,

styreleder BBDO og leder 
BBDO EMEA

"...Gordon Ramsey for organizations... questioning ways to Work  oualities and old thinking, motivates clarity and reason why..not the style of Ramsey (of course), but still provoking and challenging in a productive way..."

Nicca_edited.png

Nicca Gade Christensen, arkitekt/partner, 
Fabel Arkitekter

"Workshop var bygget opp av en mindre gruppe deltakere med en engasjert, erfaren og aktiv arrangør. Det gav grobunn for en åpen, ærlig, konkret og aktiv samtale rundt bordet. Øivind kjenner oss arkitekter og faget fra innsiden, noe som gjør ham til en oppdatert og kunnskapsrik rådgiver som vet hvor skoen trykker og hva som driver og engasjerer oss. Øivind er motiverende og tilstede. Vi kom hjem fra seminar med en ny energi og redskaper for å utvikle og forbedre vårt strategiske arbeid i firmaet.." 

Roy Thomas Johannessen, Daglig leder
Technet AS

Knut_Tiseth.png

"…Ledergruppen i Unicon hadde to spennende, energiske, utfordrende, produktive, morsomme og hyggelige dager sammen med Øivind og Jan. De hjelpte oss til å få en felles sterk plattform for hva Unicon er og hvorfor, og de inspirerte oss til å generere en mengde gode tiltak og initiativer som kommer til å styrke Unicon´s posisjon fremover. Jeg kan anbefale Strategisprint til andre bedrifter som ønsker å sette fart på strategiarbeidet…"

mona-aarebrot-sh-300x240_edited_edited.p

Mona Aarebrot, 

Direktør/ COO

Aspelin Ramm

«Vi takker Øivind Breen for et svært engasjerende og inspirerende foredrag for alle ansatte i Aspelin Ramm. Øivind satte fokus på hvordan strategisk nysgjerrighet, endringsvilje og åpenhet kan bidra til verdiskapning. Ved bruk av gode eksempler, samt sin egen erfaring fra eiendomsbransjen, ga han temaet en relevant faglig vinkling.»

Andreas_edited.png

Andreas L. Farberg, 

Leder for Brukeropplevelser

KLP Eiendom

"Øivind Breen leverte et flammende foredrag som inspirerte oss, og hjalp oss med å tenke på hvordan vi bør arbeide for å møte kundenes behov i fremtiden. Vi satte pris på hans evne til å vise nye impulser i eiendomsbransjen med konkrete eksempler, og hans kritiske sans i spørsmål om hvilke faktorer som er avgjørende for å være en dynamisk og kundeorientert gårdeier."

Ola_edited.png

Ola Spangen, 
daglig leder/partner 

ASAS Arkitekter

"Over to interessante dager berørte Øivind mange relevante strategitemaer. Innhold og format var godt strukturert, men samtidig behagelig uformelt. Gruppestørrelsen gjorde det lett å drøfte ulike tanker åpent over bordet, og alle deltakende kontorer dro veksler på hverandre uten å føle på noe utleverende format. Dette har vært svært nyttig input i vårt videre strategiarbeid."

Knut L Tiseth

Adm dir

Unicon Cementir