ET BILDE SIER TUSEN ORD,

MEN RIKTIGE ORD SIER ALT

Ingen verktøy erstatter tenking.

Verktøy kan bidra til å inspirere eller systematisere tankene.

Ordene avgjør. Alltid

StrategiSprint er en visuell jobb med ord. Erkjennelsen er som over. Strategisk tydelighet er en rød tråd gjennom deres fantastiske nettverk av tanker, ideer og initiativ - gjennom det dere sier og gjør. Det er en visjonær logikk som driver organisasjonen framover.

Dere har en historie, dere er midt oppe i en hverdag, men i konstant forandring og dere vil et sted. Moderne organisasjoner er levende organismer som er opptatt av samspillet der hele organisasjonens talent kommer til nytte og får brukt seg selv.

 

Det ser ut til at de som klarer å være i konstant fornyelse og styrke seg i markedene har det til felles at de er tydelige på sin grunnleggende idé og hvorfor de er til...

 

Dette tema er innledningen på en StrategiSprint. Hvordan bli inspirert av de beste? Hva med dere, spør jeg, men ikke i detalj. Vi skal opp for å få perspektiv. Vi skal inn for å finne kjernen.

 

Hvorfor gjør dere det dere gjør? Hvorfor skal noen som helst velge dere? Kunder. Investorer. Partnere. Talenter. Hvorfor finnes dere? Hvordan ser dere på verden?

 

Hvilket perspektiv styrer deres syn på innovasjon, på kompetansestrategi, på kultur, på kunder, på vekst, på lønnsomhet, på...? 

ØIVIND

2 - Øivind 3.JPG
StrategiSprint_team.jpg
Connecting the dots.jpg
whiteboardBW.jpg

Hva betyr strategisk

narrativ?

Kjært barn har mange navn. Strategisk narrativ. Strategisk logikk. Strategisk storytelling. Historiefortelling. Elevatorpitch. Brand story... Et narrativ kan sammenlignes med synopsis til en film... en inspirerende kortversjon av historien og, for dere, hvilken rolle dere skal ha i den historien. 

Gjennom et narrativ skal dere inspirere egen organisasjon, øke pulsen hos partnere, tiltrekke kunder, engasjere påvirkere. Dere søker en historie som er tydelig og helhetlig. Presis, men med mulighet for vekst. Den skal stå som forlengelse av visjonen, kommunisere strategien og uttrykke vår kultur.

Connecting
the dots

Utsagnet er hentet fra en av Steve Jobs sine berømte taler. Der beskriver han sin historie. Hvordan han "connected the dots" og forstod sine egne sammenhenger. Relevansen til StrategiSprint er opplagt - fordi målet i den prosessen er å tydeliggjøre hva dere er og hvorfor - og samtidig definere et perspektiv for å komme videre. Definere den røde tråden i organismen en moderne organisasjon er. Hjemmeleksen før en StrategiSprint er å finne "the dots" som fikk dere dit dere er. Så skal vi videre i samspillet StrategiSprint...

Hva betyr purpose

basert/driven ledelse?

Moderne organisasjoner er et resultat av mennesker som blomstrer knyttet til et formål som inneholder mer enn det man utfører her og nå. Jeg pleier å si at det å gjøre rett er helt nødvendig, men å snakke om ideen og et "hvorfor" skaper begeistring og kraft. Begrepet «purpose» kan selvsagt oversettes og alle virksomheter har alltid hatt en hensikt - men begrepet "purposed based management" inneholder mer. Hensikten er ikke det vi produserer konkret, for det vi produserer vil endre seg. Hensikten er ikke å fylle produksjonslinjene, for produksjonen er knyttet til å levere dagens produkter.  Å drive effektivt og ikke sløse med ressurser er en plikt. Å drive med overskudd er en nødvendighet. Men det er ingen "hensikt"...