"My reaction after
49 hours is..
 bang!"

Olaf Thommessen, CEO, SMB Norge
References are in the process of translation to English. Please come back soon
 

SMB Norge

«…jeg har nesten lyst til å si «bang!». Dette var to herlige, inspirerende og produktive døgn. En workshop med temperatur og plass til åpne tanker - som landet konkret, fra misjon, via mål til en skisse for gjennomføring. Hensikten vår var bevisstgjøring av våre styrker og å utfordre oss selv på videre utvikling. StrategiSprint leverte nesten over forventning. Det var befriende å få en slik konsentrert prosess utenfor hverdagen. Breen var godt forberedt og styrte oss med en energisk kombinasjon av utfordring, inspirasjon og konklusjoner…»

Olaf Thommessen, adm dir SMB Norge

Arctic Travel Company

«…In the strategic process with Breen.as we agreed on a simple ambition for the brand; to be a world leading portal for arctic tourism. We believe in this clarity and our ambition provide direction for years ahead - both in developing the actual experiences and the online possibilities.»
 

Knut Harald Marius Holst-Hansen, CEO, The Arctic Travel Company AS

Unicon Norge - Cementir Holding

«…Ledergruppen i Unicon hadde to spennende, energiske, utfordrende, produktive, morsomme og hyggelige dager sammen med Øivind og Jan. De hjelpte oss til å få en felles sterk plattform for hva Unicon er og hvorfor, og de inspirerte oss til å generere en mengde gode tiltak og initiativer som kommer til å styrke Unicon´s posisjon fremover. Jeg kan anbefale Strategisprint til andre bedrifter som ønsker å sette fart på strategiarbeidet…»

Knut L. Tiseth, adm dir Unicon

Norsk Gjenvinning 

"Vi i Norsk Gjenvinning har jobbet med Øivind på flere områder; både varemerkedesign, identitet og kommunikasjon. For undertegnede var det en spennende, energifylt og tydeliggjørende prosess der Breen og vi i tett samarbeid jobbet fram det som nå er visjonen til Norsk Gjenvinning, forkortet i slagordet «det finnes ikke søppel mer.» Som leder mener jeg det er vesentlig å uttrykke en klar visjon og verdier - og i den forbindelse var Breen en tydelig og inspirerende sparringspartner…."


Erik Osmundsen, konsernsjef Norsk Gjenvinning AS

Sonans Karriere

«Ledergruppa i Sonans Karriere gjennomførte en 49 timer StrategiSprint for å jobbe med utvikling og konkurransekraft. Vår hovedoppgave var å etablere et solid fundament for vår identitet og en forsterket organisering av vårt arbeid med tjenester og løsninger. Jeg vil si at det konsentrerte formatet sikret oss svært gode diskusjoner som førte til helt konkrete og nyutviklete resultater. Breen var godt forberedt, men hans styrke i prosessen lå vel så mye i den analytiske forståelsen for vår virksomhet, samt  Breen sin energi og evne til å justere workshopen underveis. Etter StrategiSprint har vi brukt Breen i en serie interne workshops med større deler av organisasjonen og også som deltaker i nye prosjekter med sikte på forankring, involvering og konkret utvikling. Vi nøler ikke med å anbefale Breen.as og de prosesser de tilbyr.»

Ingolv Hageberg, adm dir, Sonans Karriere AS

Technet Skyløsninger

Vi gjennomførte StrategiSprint med Breen.as og Heads&Tales sammen med vår ledergruppe og salgsapparat. Målsetningen vår å finne ut av hvordan vi kan tydeliggjøre vår merkevare for å nå våre vekstmål. StrategiSprint var grundig forberedt og deltagerne ble ledet til å reflektere over selskapets merkevare, logo, verdier og ambisjoner etc.. Hele seansen ble ledet på en positiv, inspirerende og energisk måte, som bidro til at deltagerne fikk sortert sine tanker, fikk frem sine synspunkter og vi fikk åpne diskusjoner der alle deltagerne deltok. Når så mange deltagere deltar, kan noen ganger diskusjonene skli litt ut på et sidespor, Jan og Øivind styrte oss inn på rett spor hver gang med stø hånd på en positiv måte. Måten de tok tak i alle våre innspill og satte disse sammen til en konkret ny måte å formidle vår merkevare på, var imponerende og noe vi ikke hadde kommet frem til på egenhånd. Vi gleder oss til videre samarbeid for å bearbeide og materialisere dette videre.

Roy Thomas Johannessen, Daglig leder Technet AS

Biovac Environmental Technology

"...Vi gjennomførte en miniutgave av StrategiSprint med Breen.as og Heads&Tales der konkret tema var ledelse for endringskultur. Gjennom disse energiske timene fikk vi sortert egne tanker, tilført nye perspektiv og skissert en implementeringsplan på en ekstremt effektiv og konsentrert måte. StrategiSprint var grundig forberedt med skreddersydd design og inspirerende gjennomført. Dette kan vi varmt anbefale…»

Petter Mellquist, CEO, Biovac Environmental Technology AS

Front Systems

"Front Systems jobber med digitalisering av handel med mote og har bl.a. ambisjon om å bidra til den fysiske butikkens muligheter for å skape bedre kundeopplevelser. Dette gir oss spennende utfordringer knyttet til misjon, identitet og posisjonering for fremtiden. Prosessen og formatet på StrategiSprint gav oss en energisk og inspirerende arena og Øivind Breen både inspirerte, utfordret og bidro aktivt til løsninger vi tar med oss for videre gjennomføring. Det er ingen tvil om at vi landet mer på noen timer her enn vi har gjort på mange måneder med andre prosesser…»

 

Marius Lindholt, CEO Front Systems

Anton Sport

Strategic clarity and retail. If there is something called mainstream high end, we guess Anton Sport is in this segment. Not the biggest and not the small specialized. Not lost in price battle and not in the markets where price sensitivity is absent. A tough position. Challenging. But Anton Sport meets this by delivering a culture of enthusiasm, competence, great brands and products - but most of all; taking the customer approach seriously. We developed a position around know-how; making sure the customer will experience the use of what they buy in the best possible way... Don't buy wrong gear... (video in Norwegian)

Aspelin Ramm

«Vi takker Øivind Breen for et svært engasjerende og inspirerende foredrag for alle ansatte i Aspelin Ramm. Øivind satte fokus på hvordan strategisk nysgjerrighet, endringsvilje og åpenhet kan bidra til verdiskapning. Ved bruk av gode eksempler, samt sin egen erfaring fra eiendomsbransjen, ga han temaet en relevant faglig vinkling.»

Mona Aarebrot, Direktør/ COO, Aspelin Ramm

KLP Eiendom

"Øivind Breen leverte et flammende foredrag som inspirerte oss, og hjalp oss med å tenke på hvordan vi bør arbeide for å møte kundenes behov i fremtiden. Vi satte pris på hans evne til å vise nye impulser i eiendomsbransjen med konkrete eksempler, og hans kritiske sans i spørsmål om hvilke faktorer som er avgjørende for å være en dynamisk og kundeorientert gårdeier."

Andreas L. Farberg, Leder for Brukeropplevelser / Head of User Experiences, KLP Eiendom

ASAS Arkitekter

"Over to interessante dager berørte Øivind mange relevante strategitemaer. Innhold og format var godt strukturert, men samtidig behagelig uformelt. Gruppestørrelsen gjorde det lett å drøfte ulike tanker åpent over bordet, og alle deltakende kontorer dro veksler på hverandre uten å føle på noe utleverende format. Dette har vært svært nyttig input i vårt videre strategiarbeid."

Ola Spangen, daglig leder/partner/master arkitektur mnal, ASAS Arkitekter

Fabel Arkitekter

"Workshop var bygget opp av en mindre gruppe deltakere med en engasjert, erfaren og aktiv arrangør. Det gav grobunn for en åpen, ærlig, konkret og aktiv samtale rundt bordet. Øivind kjenner oss arkitekter og faget fra innsiden, noe som gjør ham til en oppdatert og kunnskapsrik rådgiver som vet hvor skoen trykker og hva som driver og engasjerer oss. Øivind er motiverende og tilstede. Vi kom hjem fra seminar med en ny energi og redskaper for å utvikle og forbedre vårt strategiske arbeid i firmaet.." 

 

Nicca Gade Christensen, arkitekt/partner, Fabel Arkitekter

Hille Melbye Arkitekter

"Øivind var daglig leder for vårt arkitektkontor, og endevendte hele organisasjonen I løpet av de to årene han virket. Øivind representerte en kraftig inspirasjon til nytenkning, og til ikke å miste eller gi slipp på ideene og målene underveis i prosessene. Resultatene kom i form av nytt engasjement blant de ansatte og dramatisk bedring av de påfølgende årsresultatene."

Tore Wiig, tidligere styreleder og eier Hille Melbye Arkitekter

BBDO

"Gordon Ramsey for organizations... questioning ways to Work  oualities and old thinking, motivates clarity and reason why..not the style of Ramsey (of course), but still provoking and challenging in a productive way.."

Lars Thommesen, tidligere styreleder BBDO og leder BBDO EMEA

Annonsørforbundet, ANFO

"Jeg kjenner Øivind gjennom mange år. Både som tidligere kollega og ikke minst som samtalepartner og samarbeidspartner jevnlig. Øivind er en mann som trives på scenen. Han har også en egen evne til å «ta» rommet når han har ordet, enten det som foredragsholder eller i en samtale. Med sin bakgrunn både fra den kreative siden og den mer strategiske, har han solid bakgrunn for sine velformulerte betrakninger. Det er kloke tanker denne karen presenterer på sin svært engasjerte og sjarmerende måte. I min jobb har jeg gleden av å høre mange gode foredragsholdere jevnlig. Øivind er definitivt blant de aller beste"

Jan Morten Drange, adm dir, Annonsørforeningen

Norsk Gjenvinning
Bedriftsforbundet
Technet-skylosninger
Sonans Karriere
Digitalisering av handel med mote
Biovac Environmental
Anton Sport
DARK arkitekter
MatPrat
Oslo Tech
KLP Eiendom
ASAS Arkitekter
Fabel Arkitekter
Hille Melbye Arkitekter
Union Næringsmegling
Estate Media
ShowMyBuy
Peugeot
Eiendomsspar
Aspelin Ramm
Aars
Moller Mobility Group
 
Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo