top of page
  • obreen

Kunne StrategiSprint spart FLYR for flere hundre millioner kroner?

Tydelighet og retning bygger på tre hovedelementer. Sånn jeg opplever det, har FLYR aldri innfridd på noen av dem. Men de er ikke alene og dette handler ikke bare om luftfart. Hvordan er linken mellom deres kpi´er og de kritiske suksessfaktorer for de ambisjoner dere har definert gjennom et tydelig, strategisk narrativ?

Fravær av idé og lite interessant hensikt

Flinke folk har satset penger og jeg skulle gjerne forstå hvorfor. Jeg mener selv jeg kjenner igjen gode ideer når jeg ser dem. Det er min profesjon kan du si. Ideen bak FLYR fremstod for meg som fraværende allerede da de begynte. Min oppfatning er at etableringen var opportunistisk, den virket som å være uten annen idé enn å ta Norwegian og/eller SAS eller begge. Det blir (av eierne) sagt det er i forbrukerens interesse og noen vil sikkert mene at det er viktig, men når nyheten ikke byr på nyheter, bare enda et flyselskap?


Hadde FLYR introdusert elektriske fly hadde det vært noe annet.

Eller om FLYR valgte en annen forretningsmodell, en annen verdikjede, en annen måte å sette sammen produktet på, en annen eierstruktur eller bonusordning, en annen måte å bruke overskuddene på, andre allianser, annen bundling av tjenester og produkter, en annen måte å kompensere CO2 avtrykket på eller var disruptive innen teknologi, flyløsninger, connections, kundereisen... Kanskje da?


Men FLYR flyr nokså parallelt med andre aktører i omtrent samme type maskiner. Riktignok har de et enkelt bookingsystem, men rent personlig, som en engangs-passasjer på 192 cm, kan jeg nevne at de ikke satser på komfort, uten at det betyr noe for mitt resonnement.


Er jeg bare en av dem med irriterende etterpåklokskap? Jeg forstår om det oppfattes sånn, men mente det samme da jeg leste stifternes første publiseringer av planene de hadde.

Aldri før har verden hatt større behov for smarte organisasjoner som bruker all sin energi på å gjøre rett. Les mer om dette her

FLYR er ikke en idé, det er en markedsandelskamp kjemper

Hadde markedet fortsatt å fly til himmels ville FLYR fått sin fair share og kunne stått på og sloss videre med andre flyselskap om markedsandeler. Overlever de er det fordi noen med kapital fortsatt tror på dette. Fortsetter alle fly å fly som før kan de samlete fly-aktører i et drivende fellesskap få folk til å fly enda mer, så flykaka blir enda større. Det er ikke uvanlig at konkurranse får totalmarkeder til å vokse, både i reelt totalkonsum og på bekostning av alternativene.


Hvordan kunne StrategiSprint spart FLYR for millioner?

Er jeg for banal? Jeg tror ikke det. Mulig den upresise påstanden om flere hundre millioner får gå som en akseptert overdrivelse, men jeg mener det. Av to årsaker. Først og fremst fordi ledelsen i FLYR gjennom StrategiSprint ville signalisert at de lener seg på "purpose" i sin ledelse og i sitt fundament.


De ville vist at de trodde på å ha et godt strategisk fundament, et narrativ de kunne bygge sin utvikling på, et narrativ som tar høyde for å bli noe markedet trenger, de ville måttet definere en mangel, en ubalanse, et spenningsforhold som trenger å bli løst. Slik har de ikke fremstått. Dernest ville StrategiSprint fasilitert fram deres egne svar: Enten ville hele ideen om et nytt flyselskap forkastes som unødvendig og ulønnsom eller den ville bygges om med et annet fundament - deres prioriteringer ville endres for å bygge på et narrativ for fremtiden.


Å utnytte andres grådighet eller deres svakheter kan være en god idé

Da jeg studerte sosialøkonomi diskuterte vi perfekte markeder, altså situasjoner med fullkommen konkurranse. Alle vet at forutsetningene er teoretiske, men vi kan alle (unntatt de med en ideolgi om det motsatte) forstå at konkurranse er nødvendig for å forbedre kvalitet, senke priser, få mer effektiv ressursutnyttelse, osv.

Disruptive ideer gjør ofte verden enda bedre. Som da iTunes slo ut CD´en og senere Spotify slo ut iTunes. Som da smalsortiment butikkene i dagligvare endret systemene og fjernet kostnader. FLYR kunne vært nødvendig, men jeg aner ikke hva de tilfører, hva de endrer, hvordan de gjør verden bedre, ikke en gang hvordan de gjør markedet for flyreiser bedre.


FLYR er ikke alene og det handler ikke om luftfarten

De tre hovedelementer FLYR ikke kan besvare er de ikke alene om. Bare klikk på et titalls tilfeldige hjemmesider. Til store bedrifter og mindre bedrifter, finans eller produksjon, tech eller entreprenører, eiendom eller skogbruk, politikk eller helsevesen, storby eller ute på landet. Med en del hederlige unntak (selvsagt!) er fraværet av tydelighet i mer enn produkt/tjeneste er oppsiktsvekkende.

Trykk på "om oss" om den finnes. Trykk på "visjon, misjon" eller tilsvarende. Les og tenk på hva de prøver å si, hva de står for, hvordan det tydeliggjør en rolle større enn de produkter og tjenester som leveres.


Bærekraft er nødvendig, ikke bare i et miljøperspektiv

Jeg mener som fundamentet for forretningsideen. Det er ord og ikke regnestykker, men det er ord som setter retning og viser tydelighet. Det er beskrivelsen av ideen og ideen er det vesentlige - fordi produkter og tjenester endres kontinuerlig. Hva er de tre elementene i en bærekraftig forretning?

  1. Et grunnleggende perspektiv, en erkjennelse av hvordan dere ser på verden og hvordan dere ser et behov for å gjøre noe.

  2. En definisjon av en tydelig rolle å ta innenfor dette perspektivet, en misjon. En ramme for hvorfor dere eksisterer.

  3. Konkretiseringer av denne rollen i form av hvordan dere skal gå videre og hva dere skal levere. Altså hvordan skal dere bidra til å nå deres misjon?

Saueflokk
Den vanligste måten å møte fremtiden på

Hvordan ser denne rekken ut for FLYR og hvordan er deres svar bærekraftige? Hvilke grunnleggende utfordringer og problemstillinger løser de? Hva kan være deres misjon? Er et mer kundevennlig flyselskap en misjon? Nei, selvsagt ikke. Janne Carlzon gjorde SAS til The Businessmans Airline - men det var på 1980-tallet.


Om å løpe etter eller løpe foran

"Se der går mitt folk. Fortell meg hvor de går, så skal jeg gå for å lede dem." Sitatets opphav er usikkert og muligens er det bare en vandrehistorie, men poenget er bunnsolid, relevant og svært aktuelt. De fleste velger å tro at det å gjøre er å gjøre som de andre. Det er å følge etter. Den vanligste måten å møte fremtiden på er som en saueflokk.66 visninger

コメント


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page