• oivind breen

Strategiske tydelighet er eneste vei videre

Breen.as tilbyr sitt gjennomprøvde format - StrategiSprint, en workshop på 49 timer der en samlet ledergruppe eller prosjektgruppe definerer purpose, kultur og ambisjoner. Strategi skal inspirere og gi retning - enten vi snakker forbedring i analoge kundeopplevelser eller digital innovasjon. Vi har ikke lenger tid til langdrøye strategi-prosesser over uker og måneder. Kraftfulle, godt fasiliterte seanser på noen dager med mål å komme ut av dette med en godt forankret, fremtidsrettet og energisk visjon, misjon, verdisett og konkrete handlinger er det vi trenger.

Gode provokatører for fart og åpenhet.Det er ikke bare ledergrupper og styrer som må endre sin tilnærming for å lykkes. Vi som konsulenter må bli bedre på å være viktige provokatører for fart og åpenhet. Vi må endre formatene og modellene som tilbys. De gamle forretningsmodellene som produserer månedsvis med konsulenttimer må erstattes av raske aktiviteter der organisasjoner bevisstgjør retning og tydelighet, svarer på hvorfor og gir fleksibilitet på hva de løpende skal utvikle. Tenk store tanker og gjør det hyppig. Sett big data og digitalisering i den strategiske virkemiddel boksen. Gi kundenes liv verdi og forenkling gjennom relevante innovative løsninger.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo