• oivind breen

Strategisk tydelighet kommer fra innsikt - som er en øvelse i empati


Manglende selvinnsikt får mange bedrifter til å gi seg selv karakteristikker som her langt fra virkeligheten. Det brukte vi for flere år siden da vi gjorde en kampanje for et rekrutteringsselskap. Fra sitt eget perspektiv var bedriften "framoverlent og dynamisk" - men det er det mange dinosaurer som kaller seg.. :)

Fakta er viktig, men fakta kan alle finne, det er tall og telling. Analyse er lett og prognoser er bare tall der noen har tatt en hel haug med forutsetninger for å påstå tall som aldri vil skje. Ekte innsikt er forståelse og innlevelse.


Innsikt er ikke fakta,

for fakta er bare et av mange innspill til innsikt. Reell innsikt er å føle, mene, observere, knytte ting sammen, å tro noe om noe. Derfor er innsikt også 100% styrt av det perspektiv man har på verden og det ståsted du velger å ta.


Eksistensiell psykologi

snakker om en av de menneskelige friheter som friheten til å velge hvordan man møter en utfordring og problemstilling. Den friheten kan ingen ta fra oss mennesker. Det er kanskje i overkant å referere til slike store ord, men jeg får de assosiasjonene av og til.


Til tross for fakta som sier at det ikke finnes noe bevis for at kontorlandskap er en god løsning og til tross for innsikt i hvordan folk jobber, lever og tenker - har noen bestemt at et tall som heter arealeffektivitet, et matematisk og ekstremt dumt tall, skal avgjøre hvordan arbeidsplasser organiseres.

Det handler om holdning til verden.

Vi må velge hvordan vi møter en utfordring…og jeg mener vi skal velge å være modige, nysgjerrige og visjonære: Jobbe med å utvikle evnen til å forstå og ville forstå og tørre å snakke om – i relasjon til det vi gjør:

• Abstrakte forhold

• Emosjonelle verdier

• Adferdsmessige forhold og konsekvenser

• Empatiske dimensjoner; opplevelser sett fra brukerne

• Innlevelse

• Visjoner som ikke er «konsepter», men mål for et prosjekts abstrakte kvaliteter

Alt dette før det jobbes med løsninger.


Hvordan jobber StrategiSprint med innsikt?


Hele vår prosess er lagt opp for å forløse ideer, tanker og meninger. Innsikt ligger latent i de fleste og alle organisasjoner har ekstrem innsikt i sin egen rolle, kultur og perspektiver - det gjelder bare å få det fram og å plassere det i et perspektiv der vi ønsker å se realitetene. Derfor jobber StrategiSprint bare med fakta og tredjepart-innsikt som input. Det er i prosessen vi skal få fram mulighetenes innsikt. Det er aldri noe poeng å grave seg ned, men det er produktivt å se barrierer for å nå sine ambisjoner.Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo