• oivind breen

Startskuddet på utvikling av nye løsninger er å ha et tydelig perspektiv på verden
Dere som har hørt meg holde foredrag har garantert sett vitsetegningene jeg bruker for å vise hvordan ditt eget perspektiv på verden forandrer alt ved den.

Altså, hvordan du ser på verden avgjør 100% hvordan du tilnærmer deg omgivelsene og hva du mener er viktig. Jeg er forundret, for å bruke et mildt og saktmodig uttrykk, over at det brukes så lite tid og energi på å tydeliggjøre perspektiver. Til og med politikerne gir blaffen - de bare kliner til med synspunkter vi ikke skjønner sammenhengene i.


I mine foredrag pleier jeg også å vise hvordan bruk av teknologi ikke handler om teknologi, men innsikt i hva som skjer med samfunnet, verden og omgivelsene. Det samme med byutvikling og arkitektur. Det er ikke utdannelse i urbanisme eller syn på design som skaper gode løsninger, det er ditt syn på mennesket, menneskers liv og verdi. Ditt samfunnssyn. Ditt syn på livskvalitet og hva som er viktig.


Hvordan skal du starte en prosess for nye ideer, prosjekter eller løsninger? Hva er de viktigste diskusjoner? Hvordan tydeliggjøre mål?


De beste har en ting til felles. Apple. Google. Kennedys månelanding. BIG arkitekter. Fotografen Jimmy Nelson. De har en tydelig idé bak det de gjør, en idé som baserer seg på en visjon, en innsikt og en formulert hensikt som inspirerer, gir retning og er til å forstå for deltakere og mottakere.


I reklamebransjen kalte vi det brief, men det er ikke helt sant - for briefen var som regel bare en oppgavebeskrivelse med faktiske forhold. Som arkitekter får en oppdragsbeksivelse og innovatører får en utfordring. For å jobbe kreativt i en prosess må vi legge til innsikt, perspektiv og konseptuelle tanker eller ideer. Vi må synliggjøre rammer som setter oppgaven i relasjon til det endelige målet. Det er nødvendig å ha et syn på menneskene. Syn på mekanismene der ute. Relasjoner. Kvaliteter. Syn på verdier og rollen til oppgaven i menneskenes, bedriftenes eller samfunnets eksistens. Intet mindre...


Breen.as har verktøyet for å klargjøre oppgaver: StrategiSprint. Det er et verktøy for å starte enhver prosess som skal skape entreprenørskap, gi ideer, endringer eller innovasjonsledelse. Her definerer og formulerer vi visjon/misjon/rolle for organisasjonen eller prosjektet og vi gir oss ikke før vi har svaret på hvorfor. Her definerer vi kultur eller personlighet. Vi definerer ambisjonen. Synet på kunder, verdier og kvaliteter. Og typiske strategiske initiativ for å gå videre. Alt gjort på 49 timer. Konsentrert, fokusert og effektivt. Vi sløser ikke med ressurser her i gården :)

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo