• oivind breen

Poesien i avfall

Da vi utviklet visjonen til Norsk Gjenvinning, deres purpose, kom ikke ting av seg selv. Selvsagt ikke. Norsk Gjenvinning tror avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem.


Det er selskapets fantastiske visjon.

Erkjennelsen er basert på et stort perspektiv

Vår egen livskvalitet er i konflikt med grunnlaget for vår eksistens. Ressursene vi bruker er avgjørende for vår velferd, men jordas ressurser er begrenset. Derfor er gjenvinning nøkkelen. Norsk Gjenvinning skal gjøre avfall til nye råvarer. Det er ikke et politisk syn, det er en realitet og NG tror et effektivt marked kan bidra til at ressursene gjenvinnes.

Misjonen er å bli så store og effektive at det virkelig kan skje. 

Gjennom effektivitet og lønnsomhet skal gjenvinning bli løsningen. Fantastisk. Tydelig. Relevant. Styrende. Verdiene er fokusert på evnen til å levere misjonen. Hva skal til? Hvordan må vi forholde oss til oss selv og våre oppdragsgivere? Verdiene er utviklet for å ta ansvar, vise ansvarlighet, stå sammen, men også å være oppfinnsom, kremmersk og frampå.

📷

En klar visjon og verdier som henger sammen med visjonen er basis for å tenke lean, det er grunnlag for å utvikle kundeløfter, det er utgangspunktet for innovasjon, effektivisering og akkvisisjon eller nedleggelser. Norsk Gjenvinning er i prosess og deres visjon er det Breen.as vil kalle en sterk «purpose», en hensikt og en merkevares DNA, ryggrad, kjerne - whatever. Visjonen er bokstavelig talt bærekraftig.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo