top of page
  • obreen

Nytt studie om kvalitet og reiselivet i en ny kjøpsadferd startet

I samarbeid med The Norway Experience AS har Breen startet et studie for å kartlegge en endring i kvalitet for reiseliv, men funnene vil være relevante for alle tjenestemarkedsførere.


Øivind Breen
Uvær kan være en fantastisk opplevelse. Er forventningen konstant midnattssol blir neppe kvaliteten den samme?

Reislivet har mange utfordringer og kvalitet er en av dem.

Det er ikke slik at kvalitet er objektivt. Vi vet alle at definisjonen på kvalitet i service er forholdet mellom opplevelse og forventning, der forventningsstyring i praksis er like viktig som det dere leverer. Bevissthet rundt hva som motiverer den reisende og hva som forventes er minst 50% av deres reelle kvalitet.


I en verden med nettsøk og et utall av reiseblogger. Hvem kontrollerer deres kvalitet?

Når forventningsstyring delvis skjer via aktører utenfor egen verdikjede. Hva betyr det? Paradokset er at den omtalen vi trenger og delvis lever av også er et filter som blir en del av vår kvalitet - uten å være en del av oss… Har vi kontroll over egen kvalitet? Hva vet vi om forventningene til de reisende?


OTA, agenter, representanter - nødvendig, bra og altfor viktig

Å selge via agenter eller uavhengige representanter er en nødvendighet, men skaper avstand mellom de som lover og de som leverer, altså mellom de som markedsfører/selger og de som leverer produktet. Hva betyr det og hvordan kan dere sikre at dere selges og presenteres på rett måte til de rette målgrupper? Hva sies? Hvilken plass har dere i agentenes portefølje? Hvordan påvirkes leveransen? Hvem styrer informasjonen om dere til den som ankommer? Hva vet de om dere, hva vet dere om dem? Hvem styrer oppsalg og mersalg?


Breen as og The Norway Experience har startet et studie som tyder på at reisearrangørene mister kontroll på kvalitet og samtidig får redusert andel av de reisendes budsjetter.

Hvordan påvirker ny kjøpsadferd deres kundereise, både i kvalitet og økonomi? Hensikten med studiet er innsikt, men målet er relevante refleksjoner rundt tiltak for utvikling, vekst, posisjon og kommunikasjon. Initiativet er så langt finansiert som et forprosjekt i Breen/The Norway Experience. For å komme videre trenger vi tilgang til relevante intervjuobjekter og samarbeidspartnere for finansiering.


«Ta del i dette studiet»

9 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page