Search

Norsk Gjenvinning var vår første StrategiSprint. "Look at them now"..:)

Nr 11 på IPSOS omdømme-måling for 2019. Konsernsjef Erik Osmundsen skriver på Linkedin; "Veldig stolt av at Norsk Gjenvinning har det 11. beste omdømmet av alle bedrifter i Norge i følge Ipsos omdøm

meundersøkelse. Det gode resultatet er i stor grad drevet av at vi er nr. 1 i folks øyne på miljøbevissthet og nr. 3 på generelt samfunnsansvar. Kudos til Coop Norge som topper listen."


Gratulerer igjen til Norsk Gjenvinning!

De har klatret sakte, men sikkert på omdømme-målingen. Nå står NG over Norsk Tipping! Det er langt mer anerkjent enn en hel haug med bedrifter som bruker tonnevis med midler på såkalt corporate social responsibility (CSR), omdømmebygging og påvirkning. Hvordan er det mulig?


Nøkkelen er ikke enkel, den er strategisk tydelighet og gjennomføringsevne.

Det er flere år siden vi utviklet «det finnes ikke søppel mer», men som professor Heaux på INSEAD sa: "Strategy is a pattern of investments over time..." - ja, all annen «strategi» er ønsketenking. Derfor skiller ikke breen.as mellom strategi og implementering, det er implementeringen som er strategien og den krever tydelighet og retning som hele organisasjonen kan forstå og eie!


Hemmeligheten er en tydelig ambisjon som ikke blir til festtaler

Ledelsen i Norsk Gjenvinning og alle medarbeidere har gjort en kjempejobb - det kan ikke breen.as/StrategiSprint ta det minste av æren for. Vi kan vel ikke ta noe ære i det hele tatt, men kan med stolthet se at resultatene bygger på det vi var med på å utvikle, en visjon, misjon, verdier og ambisjon som er forkortet i utsagnet "det finnes ikke søppel mer." Det er ikke et slagord for NG, det har styrt alt de har gjort - fra corporate governance til sikkerhetskultur, fra kundeløfter til intern kremmerånd, fra utvikling av kompetanse til rollen de tar i markedet.
9 views0 comments