Search

3 veier til mulighetenes innsikt

Updated: Nov 27, 2020

Innsikt er ikke analyse. Innsikt er en forståelse, men også en tro på noe - troen på en oppgave, et behov, potensialet i en idé, en mulighet... Airbnb var i kontakt med syv investorer som avviste deres tilbud. Hvem baserte seg på analyse og hvem på innsikt? Den enkle tjenesten SMS så ikke engang utviklerne potensialet i... Eller hva med forretningsmodellen til Spotify? Hadde Apples iTunes folk analysert at den ville komme? Og motsatt: Hva med alle produkter som er lansert med brask og bram, basert på grundige analyser - men ble latterlige fiaskoer...

Hvordan brukes innsikt i StrategiSprint?

Organisasjoner og menneskene i den har ekstrem innsikt gjennom såkalt taus (tacit) kunnskap - erfaring, forståelse av egen rolle, kultur og perspektiver. StrategiSprint er bygget opp for å få det fram og plassere det i perspektiv som er drivende for videre utvikling. Derfor jobber StrategiSprint bare med harde fakta og analyser som innspill eller såkalt input. Målet er å etablere mulighetenes innsikt. Etterpå, men først etterpå, er det fritt fram for avdelingen(e) til CFO å regne på ulike strategiske initiativ og muligheter.


3 områder for innsikt

Jeg kaller prosessen en kreativ-intellektuell øvelse. Det er her StrategiSprint har sin opplagte styrke - for ingen andre prosesser forløser og definerer dette så involverende og effektivt.

  1. Det første er den verden dere lever i og av. Den virkelighet deres virksomhet forholder seg til. Nok en gang er det ikke tall som er innsikten, men forståelse for grunnleggende drivkrefter, motiver, verdier, drømmer, hensikter...

  2. Det andre er innsikt i hva som mangler i den virkeligheten. Grunnlaget for ideer og utvikling. I BBDO kalte vi det "tension" - f.eks da Steve Jobs erkjente tosidigheten ved teknologi; enorme muligheter, men dessverre krevet det så mye av bruker at det ble lammende og begrensende. Resultatet ble Mac - fjernet mange muligheter, men gjorde en ny verden tilgjengelig for alle.

  3. Det tredje er innsikt i dere selv. Deres misjon. Verdier. Kultur. Kompetanse. Personlighet. Merkevarestrategi. Merkevareideer. Strategisk mandat for utvikling. Fundamentet for å angripe den grunnleggende innsikten. Det er her dere blir annerledes, attraktive og innovative.

Airbnb var i kontakt med syv investorer som avviste deres tilbud. SMS så man ikke potensialet i. Eller hva med tech-spådommer, f.eks datasjefen som sa at PC´er ikke ville bli å finne i verdens husholdninger? Skjermbilde fra Airnbnb hjemmeside


Hva tror du tallene sa om fremtidens el-biler for 8 år siden?

Det markedet er på mange måter drevet fram av lille Tesla (basert på subsidier, men de kommer jo fordi noen pusher i den retning)... Tesla sin beskrivelse og innsikt i egen rolle; "our mission is to accelerate the worlds transition to sustainable energy." (https://www.tesla.com/about) Ikke et ord der om å makse salg av biler? At selskapet er vanskelig å "analysere" vises med all tydelighet blant de som kan slikt. "...Anslagene blant aksjeanalytikerne på Tesla spriker stort. Piper Sandler og Oppenheimer & Co er de mest positive, med kursmål på henholdsvis 2400 og 2209 dollar. Analytikerne hos storbankene Morgan Stanley, J.P. Morgan og Barclays anbefaler investorene å selge Tesla-aksjer, der de to siste har kursmål ned mot 300 dollar...." (DN 28.7 2020)


Prognoser er regnestykker med forutsetninger.

De blir ikke alltid feil, men nesten aldri riktig. I beste fall blir prognoser selvoppfyllende. Se for deg Oslo sin debatt om utvikling basert på prognoser om en ekstrem befolkningsvekst. Oslo vil vokse med titusener, for ikke å si hundretusener, innen 2030, 35, 40 - alt etter som. Globalisering er en global megatrend som også gjelder her, men vekst i Oslo er en politisk beslutning kombinert med en forutsetning om at folk også i fremtiden vil ønske seg kvalitetene i det "nye" Oslo til den prisen det koster. Dessuten er den urbane region "Oslo" relativ, alt avhengig av effektiviteten i transportløsninger som jo har sine egne prognoser... For Oslo, som for alle regioner, destinasjoner, virksomheter og bedrifter er utviklingen framover et strategisk valg, ikke et panisk valg for å møte en prognose!


Tall er en nødvendighet, så hva kan man gjøre?

Vi trenger budsjetter og tallmessige forutsetninger for å styre bruk av ressurser, skaffe kapital til investeringer osv. Problemet er at denne erkjennelsen gir tall all oppmerksomhet og det brukes sinnsykt mye ressurser på å massere tall som lages av tall. De som finansierer, enten det er risikokapital eller banklån etterspør tall. Tallenes tale - men tall er bare konsekvenser av noe annet. Det er konsekvensene og ønskene for fremtiden vi må fordype oss i - det er det som må styre de tall vi velger å analysere.


Fremtiden er ikke noe vi kjenner

Da jeg var assosiert partner med Copenhagen Institute for Future Studies var de helt klare på en ting: Her predikeres det ingenting. Heller ikke i prognose format. Her lager vi mulighetsstudier, scenarier, tanker. Det er noe helt annet. Slik tenker jeg fortsatt. Sånn omtrent 83% av fremtiden vet vi ikke en gang at vi ikke vet. Bare spåkoner kan spå, vi andre må finne andre løsninger. StrategiSprint gir ikke bare strategisk tydelighet, men en definerer strategiske initiativ som det er mulig å regne på.74 views0 comments