top of page
  • obreen

2023. Året for å komme seg på riktig side av historien.

Fremtiden, som jeg aldri predikerer, blir slik: Dere som ikke har en sosial logikk i bunn vil bli fremtidens tapere, dere vil bli irrelevante, uønskete og ende på feil side av historien.


Øivind Breen skriver om bærekraft
Ikke kast bort tiden. FNs 17 bærekraftmål viser en verden som trenger endring - og er du entreprenørsk ser du en haug med muligheter basert på en sosial logikk! Foto: Planetvolums/Unsplash.

Samfunnsansvar er ikke et tilleggsprodukt!

Rundt oss er det en betydelig økonomi av rådgivere, konsulenter, foredragsholdere, pratmakere og byråer med profesjon å unngå kjernen av utfordringene. Målene kan være mange,. men vi kan se reklame på TV der virksomheter med tvilsomme fotavtrykk innen ESG forteller om sitt ekstreme sosiale engasjement. Takk for pengene. Bidrag til sosialt engasjement er fint, men når det havner på TV eller i andre medier, budsjetteres og kostnadsføres det som PR/kommunikasjon/markedsføring. "Say no more." Hvis dere tjener penger på å ødelegge, men bruker noe av bunnlinjen på å vise god vilje kan vi kalle det mye, men det lakoniske ordet er grønnvasking.


Dere må til kjernen i deres misjon og deres strategiske narrativ. Samfunnsansvar må være i sentrum for deres "reason for being". Den sosiale og kommersielle logikk må vurderes på nytt eller strammes til. Bærekraft er ikke et nyttårsforsett. Det er heller ikke mest politikk. Det er eksistensielt - det må inspirere til innovasjon, organisasjonskultur, ny business, knoppskyting, de beste hodene må tenke de viktigste tankene - for det handler om jordas fremtid.


Øivind Breen skriver om bærekraft
Sykling er bra. For kropp, sjel og lokalmiljø. Men i en ESG rapport betyr det opplagt lite. ESG må komme fra kjernen i organisasjonens strategiske fundament. Punktum.

Alle endringer starter med å ville endre og forstå sin rolle i verden

For en etablert organisasjon handler det om å tydeliggjøre og rydde opp i egen rolle, å skape et mulighetsrom for en posisjon og en hensikt. Den sosiale logikk må være en like bastant del av deres fundament som den kommersielle logikk. Dere må finne krysningspunktet eller i det minste kvadranten som gir dere retning for videre arbeid.


Å skape endring starter med å gjøre, gjøre, gjøre. Selvsagt fortsetter det samme sted. Samtidig vil det dere gjør styres av hva dere tenker, hvordan dere oppfatter verden og hvorfor dere mener dere eksisterer. Hvilken kultur dyrker dere? Ordene blir viktige og ledende dersom de oppsummeres i et strategisk narrativ og fører til strategiske inititativ.


Alle kommersielle virksomheter trenger kommersiell suksess, hvis ikke ender man som det vi kaller god samaritaner - gjør godt, men kan ikke leve av det.


Tre aktører med tydelig strategisk tilnærming. Norsk Gjenvinning. Cloudberry Clean Energy. Ifront Karriere.

Her nevner jeg tre svært ulike bedrifter jeg har jobbet med og jobber med, som inspirasjon og som eksempler på at tanken om å gjøre noe bedre for verden skaper innovasjon, utvikling, vekst og er basert på en forutsetning om kommersiell suksess.


Les mer i disse artiklene.


Hvordan utarbeide en strategi for utvikling?

Det er forskjell på å reparere etter seg selv og å skape noe nytt. For å komme videre, handler det om å redefinere perspektivet på deres rolle i det store bildet! Overbevisning, dedikasjon og ærgjerrighet skaper resultater.


Finn deres verdikjede og, om nødvendig, gjør om på deres kommersielle logikk. Det er en flott og ærlig sak å være en bærekraftig underleverandør i et økosystem som endrer retning.


Viljen til å skape en bedre morgendag må være ekte, styrende og lede til reelle og håndfaste aktiviteter samt til en kultur som erkjenner denne rollen.


La 2023 bli året dere definerer dere selv som en del av løsningen

La oss begynne sammen. La Breen as fasilitere fram det beste i dere og bidra til en tydelighet i deres strategiske narrativ - slik at dere er forberedt på å være en del av løsningen og ikke en del av problemet.

Ta kontakt: oivind@breen.asComments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page