• oivind breen

Ingen kjøper operational excellence


Operational excellence er en plikt. Det er ledelse sin plikt å ikke sløse med ressurser. Men som strategi er det en felle. Det er veien til å bli uviktig.

Det hender jeg møter bedrifter som sier at deres strategi er "operational excellence".


Da svarer jeg ganske enkelt "det var synd. For det er ingen som kjøper operational excellence. Og det er deres plikt som ledere å sørge for det. Det er deres plikt å sørge for at dere ikke sløser med ressursene."


Mitt neste spørsmål er selvsagt "hva driver dere egentlig med? Sett fra deres kunders perspektiv. Hvilken rolle spiller dere i kundenes liv eller verdikjede?"


Det er forskjell på å endre og det å justere. Justeringer er nødvendigheter i den daglige, ukentlige eller årlige drift. Ny teknologi. Ny organisering. Nye rutiner. "Operational excellence" er drift. Det å ha et perspektiv på hvilken rolle man har i kundenes liv og i verden er strategisk tenking.


StrategiSprint er det perfekte startskudd på en prosess for å etablere strategisk tydelighet.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo