• oivind breen

Hvorfor så mye fjas? Innovasjon handler ikke om hvordan, men hva man løser..


Dette er artikkel nr 2 for å belyse hvor poengløst det er med fjasete seminarer i entreprenørskap og start-up kultur. Nei. Innovasjon og ny utvikling handler ikke om å tøyse mer. Det er så mye av det og jeg er både overrasket og forundret. Hvorfor blir organisasjoner med behov for utvikling blendet av så mye fjas?

"A problem well stated is a problem half solved", er et kjent utsagn. Nettopp. Den viktigste og mest innovative jobben for en organisasjon er å definere oppgaven som skal løses. Ledere må definere oppgaven tydelig for å bruke ressursene effektivt.


Er ikke det jeg skriver å slå inn åpne dører? Jo, det bør det være, men da er spørsmålet: Hvorfor eksisterer det så mye fjas om innovasjon og nytenking?


Å ta lederskap er å ta beslutninger

At ledelsen setter retning betyr ikke at organisasjonen ikke skal involveres eller ta ansvar. De dyktige talenter man er så heldig å ha tilgang til, skal få mulighet til å bidra på alle måter. Men beslutningene er et topplederansvar. Å sette retninger er en lederansvar. Å gi mandater. Å beskrive hva dere skal løse, hvor dere vil og hva deres ambisjoner er, må defineres etter dere tror dere er og vil være. Les bloggen "Kutt alle seminarer om internt entreprenørskap"!


En ledelse som velger å utvikle virksomheten nedenfra må fortsatt lede. Det handler ikke om hierarki eller makt, det handler om at kaos og tilfeldigheter bare er en systematisk, positiv kraft når den gis en retning. Janne Carlzon (bildet) er en av mine leder-helter og da jeg jobbet i SAS systemet på 80-tallet ble jeg frelst. Han snudde pyramidene og skrev boken Riv pyramidene. Han innførte sannhetens øyeblikk. Han slapp kreftene løs internt. Men han var aldri utydelig på hvor han mente SAS skulle gå og hva SAS og deres datterselskaper var til for.

Hvilke krav skal vi ha til ledelsens tydelighet?

Her er tre områder som må være en del av brief eller oppgavebeskrivelse til alle prosjekter for vekst og utvikling.


1. Tydelighet på deres rolle i verden og hva organisasjonen ønsker å oppnå på egne og kundenes/markedets vegne, kall det gjerne misjon og ambisjon - hva dere tror på og hvor dere vil. Her er det plass til alt fra konkrete vekstmål til ambisjoner om disrupsjon, revolusjon eller justeringer... Tydelig. Motiverende. Inspirerende. Åpne opp dører uten å åpne alle dører...


2. Innsikt i hvilket marked som eksisterer eller dere mener kan eksistere - altså et behov og troen på en finansieringsvilje. Dette er ikke et businesscase, men en vurdering av hvem dere er til for. Svaret på "hvem" bør ikke isoleres til gammeldags segmentering, men kan være segmenter av behov eller drivkrefter. "Vi er til for de som vil eller ønsker å ..." Les bloggen "Strategisk tydelighet kommer fra innsikt - som er en øvelse i empati"


3. Forståelse for hva dere mener å representere, fra erfaring via kultur og kompetanse til syn på kvalitet, verdier dere bidrar med og syn på kunder. Det er her dere bygger deres varige fortrinn og merkevare eller identitet - det her dere gjør dere selv gjenkjennelige.


Hva menes med tydelighet på rolle?

Har dere ikke et mål om å gjøre verden bedre, så er dere underleverandør til noen som har det. De fleste av oss er underleverandører til noen med større målbilder og større oppgaver. Det er slik ting henger sammen. I business, i det offentlige, i privatlivet. Tre eksempler:

Barnehager er underleverandører til familielykken. Ser de slik på det? Eller ser de seg som underleverandører til myndighetenes behov for å trene barn til å bli gode borgere?

En eiendomsbesitter er underleverandør til sine leietakeres suksess. Ser eiendomsbransjen slik på seg selv?

Et forlag er underleverandør til sine forfattere, sine lesere og sine distribusjonskanaler. Men er de underleverandør til underholdning, intellektuelle nysgjerrighet, brobygging eller hva? Hva er deres retning?


Hvilket problem løser dere?

Bruk energi på det spørsmålet! Å bidra til at andre jobber mer effektivt er et behov, men hvilke jobber og hvorfor er det viktig å være mer effektiv? Teknologi for å jobbe raskere eller mer presist er bra, men hvorfor raskere og hvorfor bør det investeres i presisjon? Hvilke overordnete problemer løses? Å få internet of things i lyspærer så vaktmesteren vet når pærer skal skiftes er fint, men hvilket problem løses? Å lande på månen er utrolig, men hva er drivkraften bak å tenke tanken på å gjøre det?


Også jeg liker gule lapper, men troen på å leke seg til harde resultater er antakelig sponset av de gule lappers profittsenter, 3M. Det å tro at kreativitet oppstår bare du systematiserer hodet nok, er garantert sponset av konsulenter dominert av hjernehalvdelen som aldri har likt kreativitet. Jeg liker også gule lapper, men jeg deler ikke troen på canvaser, energiske fasilitatorer med fremdrift i blikket og begeistring for middelmådige ideer. Eller den hysteriske bruk av mesh-teknikker der gode ideer liksom oppstår av seg selv, som resultat av å sette sammen gule lapper på en skøyeraktig måte.

Kopister bygger på hva andre har gjort

Skal dere finne på noe helt nytt eller kopiere? Det er vanlig å kopiere. The noble art of stealing. Så lenge du holder deg innenfor lovene som beskytter de som er genuine og lever etter den etikk vi burde ha knyttet til å respektere hverandre, er det greit. Å la seg inspirere av hverandre er nødvendig. Men skal du lykkes som kopist må du være like klar på hvorfor du gjør det du gjør og du må være ekstremt god. Kopister kan bli vinnere, men som regel er det den første kopisten som kan bli bedre enn originalen...


Er ikke breen.as/StrategiSprint en sånn fjasete workshop?

Selvsagt ikke. Joda, det er en 49 timer lang workshop. Men poenget er at den løser et grunnleggende problem; ledergruppers manglende hverdags-muligheter til konsentrasjon og sammenhengende tenking. Nøkkelen er å tenke. Vi må tenke mer. Ha perspektiv på det vi holder på med.


Å gjøre ting er supert, men hvis det å gjøre er det samme som å lete eller å gjøre uten et intelligent mønster, sløser vi med ressurser.


Som mennesker er vi fantastiske og utstyrt med en hjerne som er i stand til å abstrahere og fantasere. Gjør det, for det er også å gjøre. Det virkelig store spørsmålet som bør styre organisasjoner, prosjekter og utvikling er hvilken rolle man har i sine kunders liv. Hva løses? Hvilken verdi gir vi verden og det evindelige hvorfor.Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo