top of page
  • obreen

Hvordan gir et strategisk narrativ mer kraft til organisasjonen?

Gjennom vårt strategiske narrativ ønsker vi å inspirere egen organisasjon, øke pulsen hos våre partnere, tiltrekke oss kunder, engasjere påvirkere. Vi søker en historie som er tydelig og helhetlig. Presis, men med mulighet for vekst. Den skal stå som forlengelse av visjonen, kommunisere strategien og uttrykke vår kultur. OK? Det er dette vi snakker om.


Rød tråd. Det begrepet kjenner alle. La meg banalisere det strategiske narrativ til å være det som muliggjør og inspirerer til å jobbe etter en rød tråd.

Kraften i det strategiske narrativ.

Det handler om posisjonering, vekst og framtidige muligheter. Deres strategiske narrativ må være tydelig på hvilken rolle dere har i nåværende og fremtidige kunders liv eller verdiskaping. Narrativet skal formidle et hvorfor og hvordan, gi mening - og representere et grunnlag for lønnsomhet og vekst.


Kraften fra det strategisk narrativ kommer innenifra - derfor er hovedmålgruppene de interne interessenter.

Det er aksjonærene, styret, ledere og alle medarbeidere. Målet er overordnet, å sikre felles forståelse og tro på fremtiden, gi retning for leveregler og kompetanseutvikling, gi grunnlag for skaperkraft og medarbeiderskap. Nye tider har andre krav til ledelse og et godt definert narrativ skaper fleksibilitet, dere kan lettere følge med på endringene, lede dem eller utnytte dem.


Kraft gjennom sterkere delmål - det avgjørende strategiske arbeid.

Planer handler om å allokere ressurser til det beste for å nå våre delmål, og de etableres som konsekvens av den strategiske idé. Delmålene er i realiteten den mest konkrete og avgjørende strategiske implementering.

I StrategiSprint er målet å etablere et strategiske narrativ, men vi tar oss tid til å skissere Strategiske Initiativ. Disse initiativene skal føde prosjekter. Narrativet er en referanse der vi synliggjør den røde tråd og sørger for at alle prosjekter bærer ved til samme bål - eller starter nye flammer - fordi vårt narrativ inspirerer til nye muligheter.

Techweb er et offensivt, fortsatt lite selskap i sterk utvikling. Vi gjorde en Breen.as/StrategiSprint med dem. De ønsket å etablere et narrativ som tydeliggjorde ambisjonene om å bli mer enn det som er deres nåværende suksess.

Kraft ved å kople dagens virksomhet til morgendagens rolle.

Vekst i dagens virksomhet betyr enten å stjele kunder fra andre eller å finne nye markeder. En markedsstrategi kan være neste års tilnærming til vekst og lønnsomhet. En investeringsstrategi kan handle om vertikal og horisontal integrasjon eller nye metoder for produksjon og leveranse. En strategi for effektivisering kan handle om digitalisering eller andre metodikker. Alt dette er kjent. Det vi allerede gjør har en konkurransearena og et kundegrunnlag som er kjent. Innenfor dette bedriver vi utvikling av produkter og tjenester, utvider markeder, styrker finanser, rekrutterer folk. Og så videre.

Å kople "den grunnleggende hensikten" i dette med morgendagen handler om å sikre innsikt i hvorfor vi er. Hvilken rolle vi faktisk fyller i markedet, men også i verden - så får vi definere verden så stor vi vil.

Øivind Breen, Eier av Breen.as/StrategiSprint
Jeg jobber med strategi, men konsentrerer meg om det som inspirerer organisasjonen til kvalitet, kultur, innovasjon, utvikling og slike banale utfordringer... Jeg definerer strategisk tenking som å definere fundamentet for vekst og utvikling.

Kraft i alt som gjøres.

Da jeg deltok på et program ved INSEAD utenfor Paris husker jeg hvordan Professor Héau definerte strategi som mønsteret av de investeringer som gjøres over tid. Han karakteriserte planene for å nå målet som "wishful thinking." Det Héau pekte på er det opplagte, nemlig at alt vi bruker tid, kompetanse og ressurser på, er vår reelle strategi. M&A, avvikling, oppdeling og knoppskyting sidestilles med hver dags faktiske prioriteringer.

Den erfaring jeg har og alt jeg har lest tilsier det samme: Strategi er enten opportunistisk eller så er den bygget på et definert strategisk narrativ. Les bloggen om "hvilken strateg er dere" her


Kraften ligger i deres idé.

Da Steve Jobs beskrev Apple sin misjon som «To make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind… bicycle for the mind», var det bare de fantasiløse som lo. Når Google skriver "“to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.” er det bare å gjenkjenne hva de driver med.

Kraftløshet ligger i pompøse folk som lager pompøse visjoner og misjoner.

Uten visjoner har dere ingen annen plass i fremtiden enn å bli en konsekvens av andres ideer eller å forsvinne som dugg for solen.

Et strategisk fundament bæres av ledelsens evne og vilje til å løfte blikket, til å snakke om hvorfor man eksisterer, ikke bare hva man produserer. Det var visjoner som drev Steve Jobs, det vet alle. Det er visjoner som driver Elon Musk. Det er visjoner som driver Richard Branson. Det var visjonen som drev Norsk Gjenvinning dit de er. Se bloggen om NG her. Det er visjoner som driver mengder med start-ups og det er mangel på visjonens relevans som tar knekken på de fleste.


 

Det er dette Breen.as/StrategiSprint handler om.

Øivind Breen, under en StrategiSprint på Farris Bad, Larvik
Min jobb er å bruke all min erfaring, kreativitet, energi og mitt analytiske instinkt for å fasilitere strategier. Fra en Breen.as/StrategiSprint på Farris Bad i Larvik. StrategiSprint er en 49 timers workshop der deltakerne ikke får reise hjem uten et tydelig strategisk narrativ i kofferten

.Helhjertet, positiv, utfordrende og energisk. Det er skal Breen.as levere de mest engasjerende, perspektivrike og konkrete prosesser for strategisk tenking og tydelighet. Raskere. Dypere. Mer visjonært. Mer inspirasjon enn analyser. Mer fundamentalt enn tabeller. Velkommen til å forløse energi. Velkommen til engasjement og velkommen til å ta et langt steg videre.

38 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page