Search

Hva skjer egentlig under en 49 timers StrategiSprint?

Updated: Apr 8

Poenget med å reise bort i 49 timer og bli der, er å få til fokus, konsentrasjon og skape rom for de grunnleggende diskusjoner inkludert det å avslutte disse diskusjonene og bli enige om tydelighet i ord. Breen.as StrategiSprint er en smartere måte å jobbe på.

En tidlig prinsippskisse av prosessen i StrategiSprint. I praksis er det de samme spørsmål, de samme konklusjoner - men vi bygger det opp med enda større fleksibilitet.


Hvorfor deler jeg prosessen slik at alle kan ta den?

Jeg hører enkelte ganger noen si de kan fasilitere slike workshops selv, med interne krefter. Det sier seg selv at det ikke er mulig.

- Tilnærmingen og planleggingen av prosessen krever erfaring og bredde i referanser.

- Fasiliteringen er i seg selv en profesjon

- Det å spille rollen som produktiv "provokatør" krever spesielle forutsetninger

- Den som fasiliterer kan ikke være med i selve diskusjonen og må være en ekstern ressurs.

Å se dere utenfra. Å stille spørsmålene. Å bidra til løsningene med bred erfaring og mulighet til inspirasjon fra andre. Og så videre. En prosess er bare en agenda. En modell er bare en systematisering av tanker.

Det er bare Breen.as som leverer StrategiSprint

Dette er ikke masseproduksjon. StrategiSprint bygger på flere tiår med erfaring - pluss et disruptivt perspektiv på hvordan konsulenter bør operere og ta seg betalt. Jeg tviler også på at andre konsulenter kan gjennomføre ideen. Konseptet og måten å jobbe på er utviklet over lang tid og med en innstilling om å levere på 49 timer. Men jeg samarbeider gjerne med partnere jeg stoler på, f.eks Jan Villard i Minnesota.

Hva er de mest vanlige utfordringer å bruke StrategiSprint til?

Typisk er selvsagt å gjenfinne eller reetablere et strategisk narrativ som sikrer posisjon, vekst og utvikling innenfor en forståelig, logisk og engasjerende plattform.

I StrategiSprint er vi særlig opptatt av å få satt ord på og skape enighet i ledergruppa (eller den gruppen som er der) rundt; ambisjoner, rolle i markedet/posisjon, hvor dere vil, hvorfor dere vil dit, hvordan dere skal komme dit (med vekt på kultur, kompetansestrategi, branding, rekruttering) og å definere områder for strategiske initiativ.

Kommer dere ut med noe konkret etter så kort tid?

Ja. 100%. Først vil jeg nevne at 49 timer ikke er kort, men lang tid. Hvor ofte har en besluttende gruppe mulighet til å løfte seg opp og diskutere fundamentet for virksomheten i over to døgn?

Output skal være konkret og offensivt. Minimum: Formuleringer skal være 80-90%. Det skal bare være finpuss og forankring som gjenstår. Posisjonering skal være etablert slik at det kan jobbes med. Brand skal ha en indre og drivende logikk med et narrativ som blir den etablerte historie. Det skal etableres et nødvendig antall strategiske initiativ med ansvarlig, framdrift og formål.

Er dette for noen spesielle bransjer? Nei. "Vi kan alle bransjer"

Det høres kanskje både overmodig og rart ut, men på spørsmål rundt bransje er dette svaret. En ting er at Øivind Breen, som alltid fasiliterer StrategiSprint, gjennom flere tiår innen kommunikasjon og rådgivning har jobbet med de fleste bransjer og problemstillinger - men realiteten er at den indre logikk i et strategisk narrativ har en historie og et format som er uavhengig av dyp innsikt i bransjen. Det handler om dyp forståelse for den aktuelle organisasjons plass i et marked, rolle i en verden, syn på sine kunder og sin egen merverdi.

Eksempler på hva vi har kjørt StrategiSprint for

Tung industri. Det mest kjente er vel Norsk Gjenvinning AS (se eget case om det).

Service og handel. Her burde listen bli lenger, for denne bransjen trenger tydeliggjøring. Det mest kjente er vel Anton Sport (se eget case)

Tech-virksomheter. Det mest kjente er kanskje Admincontrol der vi definerte en større helhet for vekst og utvikling. Jeg er også stolt av arbeidet med Techweb, FrontSystems og Technet.

Reiseliv. Der den mest omfattende var Arctic Travel Company - men også mindre aktører som Å Rorbuer, Romsdalen, Snøhotellet i Kirkenes.

Organisasjoner. Den mest kjente er den StrategiSprint da Bedriftsforbundet gjorde om på det meste og ble til SMB Norge. Jeg er også stolt av arbeidet med Sonans Karriere AS.

Eiendom. Her er det mange - men la meg nevne Sørlie Eiendom som bare sa at dette var det beste strategiarbeidet noensinne

Arkitekter. Flere arkitekter har gjennomført hele eller forenklete StrategiSprint. Som fungerende leder har jeg selv gjennomført dette med Dark Arkitekter og Hille Melbye Arkitekter, men formatet var da anderledes.

Entreprenører. Her er den mest aktuelle for Backe Gruppen i Oslo.

Nye prosjekter og konseptutvikling. Diverse :)

StrategiSprint Steg 1 er en grundig brief 4 uker før

Dette skjer vanligvis 4 uker før den planlagte StrategiSprint. I disse tider (vår 2021) vil det meste skje via video, men dette er et oppstartsmøte der oppdragsgiver formidler sin historikk, sine utfordringer og mål. Det er viktig å definere hvilke erkjente behov som skal løses i StrategiSprint.

StrategiSprint Steg 2 er en debrief med tydelige mål

Breen.as og evt partnere forbereder rammen for den aktuelle StrategiSprint og spesifikk agenda - men den viktigste del av debrief er klarhet i mål med prosessen og en skisse til hvordan målet skal nås. Dette skjer gjerne en ukes tid før StrategiSprint gjennomføres.

Om metodikk og tilnærming

Les mer om det her. https://www.breen.as/strategisprint

En typisk 49 timers agenda.

Agenda og prosess er alltid 100% tilpasset oppdragsgiver, så under er kun et eksempel. La meg også nevne at flere StrategiSprint har begynt morgenen Dag 2. Det er fordi vi er fleksible mennesker, men min anbefaling er å gjøre de 49 timene som beskrevet under. Det viktigste er å bruke ettermiddagen på Dag 1 til å komme i modus, løfte seg opp i helikopteret, bli enige rundt bordet om hva dette dreier seg om og forlate "drift"... Det er en forutsetning for å kunne tenke strategisk.

Dag 1

kl 1600: Velkommen og intro

kl 1630: Oppvarming. Om strategisk tydelighet og effekt på organisatorisk energi og utvikling

kl 1730: Del 1. Rolle. Posisjon. Visjon. Strategisk handlingsrom. Hva skal vi gi til verden/markedet? Hva skaper vår begeistring? Hva er vår lidenskap? Hva er våre mål?

kl 2000: Middag

Dag 2

Kl 0830: Åpner dag 2. Oppsummere dag 1.

kl 0900: Intro Del 2.

kl 0930: Definere vårt strategiske handlingsrom. Våre ord.

kl 1130: Lunsj

kl 1230: Kulturaksen. Hvorfor? Hvordan?

kl 1330: Ambisjon og posisjon.

kl 1430: Konkludere strategiske ambisjoner og posisjon. Retning for utvikling.

kl 1600: Pause

kl 1800: Konsekvenser: Hvordan er vårt team? Hvem er vi som skal levere? Verdier? Adferd? Kultur? Kompetanse? Kundesyn? Kvalitet? Brand?

kl 2000: Middag

Dag 3

kl 0830: Åpner dag 3. Oppsummere dag 2.

kl 0900: Vekststrategi/kommersielle konsekvenser

kl 1000: En SWOT for vekst.

kl 1130: Lunch.

kl 1230: Prioritere strategiske initiativ med tid/ansvarlig. Definere oppgavene.

kl 1600: Avrunding

kl 1700: It´s a wrap…

StrategiSprint er i 2021 mulig å gjennomføre via video

Gjennomføring avviker selvsagt fra det fysiske formatet og vi reduserer ofte ambisjonene noe, men ikke alltid.

Det blir mer leveranser fra Breen.as, men diskusjoner og krav til konkret output beholdes selvsagt.

Her må dere bare ta kontakt, så ser vi sammen på hva som er mulig.


Fra en StrategiSprint med min gode

samarbeidspartner Jan Villard


Vil du vite mer om StrategiSprint?

Ta kontakt med oivind@breen.as


99 views0 comments