top of page
  • obreen

Hva er egentlig Breen/StrategiSprint?

StrategiSprint er fleksibel, krevende, konkret og ikke et konsulent-produkt. Breen/StrategiSprint kan beskrives som motorveien til tydelighet og felles forankring, også kalt alignment. 49 timer som blir unike fordi det bygger på å frigjøre og definere deres ideer, tanker, meninger og hva dere tror på. De gamle prosesser er for dinosaurer.


Øivind Breen
Breen/StrategiSprint består av en kombinasjon med foredrag, inspirasjon, refleksjon, gruppearbeid, diskusjoner og konklusjoner. Et poeng er å kunne fullføre prosesser og diskusjoner og kunne gå gjennom frustrasjon eller uenighet for å oppnå resultat

StrategiSprint er en 49 timers workshop på et egnet hotell der dere ikke skal tenke på annet enn strategiske retning. Selvsagt skal dere diskutere konsekvensene, for StrategiSprint skiller ikke på strategi og implementering.


StrategiSprint handler om å lande de ord som skal settes på det man er - på hvorfor, hvordan og hva. På hvem dere er og hva deres rolle er i deres verden. Kultur. Ledelse. Strategiske initiativ. Posisjon, drivkraft,


StrategiSprint er ikke en konsulentdrevet prosess, men en fasilitering av og tydeliggjøring av deres egne tanker.

Hvor ofte har en besluttende gruppe mulighet til å løfte seg opp og, under tilrettelagt fasilitering, kunne diskutere fundamentet for virksomheten - i over to døgn? Dere skaper resultatet. StrategiSprint er utviklet for å få fart på deres egen tydeliggjøring - ikke for å komme med konsulenters definisjoner. For å få effekt av strategisk tenking må dere selv eie den, skape den og tro på den - i fellesskap!


Ishan Kolhatkar deltok på en StrategiSprint for en internasjonal ledergruppe i Inspera våren 2022.

StrategiSprint er utviklet for å løse strategisk grunnleggende utfordringer for vekst og utvikling.

Det er skreddersøm. StrategiSprint er den nye prosessen for å formulere fundamentet for strategisk tenking og utvikling, for identitet, merkevare, kultur, innovasjonskraft. Rask, tydelig og går rett over i gjennomføring.

  • Output skal være konkret og offensivt. Visjon/perspektiv, misjon/rolle, ambisjon/vilje og konkrete initiativ.

  • Formuleringer kan være 80-90%. Det skal bare være finpuss som gjenstår før det tas videre i egen organisasjon og sikrer involvering.

  • Kultur er deres unikhet. Hvem er dere, hva kan dere, hvordan er dere? Ledelse. Kommunikasjon. Personlighet. Rekruttering.

  • Posisjonering skal være etablert slik at det kan jobbes med.

  • Brand skal ha en indre og drivende logikk med et narrativ som blir den etablerte historie.

  • Det skal etableres et nødvendig antall strategiske initiativ med ansvarlig, framdrift og formål.


Ifront Karriere gjennomførte StrategiSprint sommeren 2021 med oppfølgingssprinter høsten 2021 og vinteren 2022.

Bare Breen leverer StrategiSprint.

Begrepet "sprint" brukes både her og der. DesignSprint er en anerkjent metode som brukes til noe helt annet. "Sprinter" brukes ofte som et moteord på korte delprosjekter... det er greit nok.


StrategiSprint bygger på Øivind Breen sin erfaring og kompetanse og Breen.as sin forretningsmodell er annerledes. Derfor kan ingen andre levere en ekte StrategiSprint.


Breen as har jobbet med Norsk Gjenvinning fra selskapet ble kjøpt ut fra franske Veolia. Siste StrategiSprint under Erik Osmundsens ledelse var høsten 2020. I disse dager jobber Breen as med de neste utfordringer for Norges ledende konsern innen gjenvinning og sirkulærøkonomi.

Den beste metoden for eierskap til eget strategisk narrativ

"Øivind var en engasjert, dyktig og drivende ressurs som gjorde at vi til slutt klarte å etablere bl.a. en sterk visjon og gode, relevante verdier som 2,5 år senere står sterkere enn noensinne..." (sitat CEO Admincontrol, Møyfrid Øygard.


Typisk er selvsagt å gjenfinne eller reetablere et strategisk narrativ som sikrer posisjon, vekst og utvikling innenfor en forståelig, logisk og engasjerende plattform.Er dette for noen spesielle bransjer? Nei. "Vi kan alle bransjer"

Det høres kanskje både overmodig og rart ut, men på spørsmål rundt bransje er dette svaret. En ting er at Øivind Breen, som alltid fasiliterer StrategiSprint, gjennom flere tiår innen kommunikasjon og rådgivning har jobbet med de fleste bransjer og problemstillinger - men realiteten er at den indre logikk i et strategisk narrativ har en historie og et format som er uavhengig av dyp innsikt i bransjen. Det handler om dyp forståelse for den aktuelle organisasjons plass i et marked, rolle i en verden, syn på sine kunder og sin egen merverdi.

Stema Rådgivning gjennomførte en StrategiSprint som resulterte i et solid, nytt perspektiv på egen virksomhet og relasjonen til sine kunder. I dag er Stema en del av Sweco.

En typisk 49 timers agenda.

Agenda og prosess er alltid 100% tilpasset oppdragsgiver, så dette er et eksempel. Det viktigste er å bruke ettermiddagen på Dag 1 til å komme i modus, løfte seg opp i helikopteret, bli enige rundt bordet om hva dette dreier seg om og forlate "drift"... Det er en forutsetning for å kunne tenke strategisk. Komme i gang. Komme i modus. Sette ambisjonene.

En fornøyd gjeng fra HRP etter to døgn med StrategiSprint, høsten 2021. En definert misjon, en definert posisjon og et syn på hvordan virksomheten skal ta de neste steg.

Strategisk narrativ. Hvorfor og vårt perspektiv på vår virkelighet. Visjon, misjon, rolle og posisjon, ambisjon - det strategisk fundament

  1. Kultur og kundeperspektiv. Hvordan utfører vi, hvem er vi, hva driver oss, hva er viktig, hvem er vi viktigst for og hvordan bidrar vi

  2. Strategiske initiativ. Vekst, utvikling, tiltak. Konkrete next steps for gjennomføring med definert hensikt, ansvarlig og tidsfrist.

  3. Identitet og merkevarer. Å bygge konkurransekraft gjennom riktig design og innhold som engasjerer.


Vil du vite mer om StrategiSprint?

Fra siste del av en Strategi Sprint på Farris Bad i Larvik... da handler det om Next Steps.

Comentarios


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page