• oivind breen

Hva betyr "branded building" innen næringseiendom og hvilke verdier kan utvikles?


Der det er brands er det plass for lønnsom differensiering… Og dermed får begrepet Branded Building en større mening enn et skilt ved en inngangsdør…

Dette er et felt med enormt potensial og vil endre mye tenking. Så langt har næringseiendom i beste fall levert på merkevareverdier i forbindelse med enbrukerbygg og byggene får navn fra største leietaker. Flerbrukerbygg har muligens fått etiketter og skilt på fasaden som en identifikator av eksistens og mulig man av og til kan tillegge det en porsjon prestisje.


I drøftingene under Future of Work koples særlig dette tema til innhold, serviceproviding, det å fasilitere virksomheter, mm. Det er grunn til å forvente at posisjonering og merkevarebygging vil og må bli sterkere inkludert for næringseiendom når vi ser økende flerbrukerbygg og nye krav til mangfold i tilbud av arbedisformer og muligheter.


Innen co-working har merkevare-tenking blitt en bærende idé. Så langt har mange rettet seg mot en yngre, entreprenørsk målgruppe. Men begynner merkevaretenkingen å gjøre sitt inntog vil vi se betydelig diversifisering, mangfold og en interessant utvikling.

“Change your space, change your culture” markedsføres under overskriften “a new vision of the productive and innovative workspace.” Den bekrefter våre refleksjoner rundt tema; vil du styrke kulturen og organisasjonens verdier må det oppleves i deres fysiske omgivelser. Design er opplevelser.


“…For example, many companies place mission and values statements on their websites, on prominent walls, and in print media. These statements usually carry ideas like integrity, service, teamwork, diversity, dignity, empowerment, and partnership. But the designed spaces may reveal a strong shadow culture og hierarchy, control, command, and fear. By moving the space into alignment with access, collaboration, and value to the company, the true culture will be exposed. Trust me; it will not give up without a fight. …”

Branded buildings kan selge forsterket virksomhetskultur.

Få virksomheter vil miste kontroll over sin kulturbygging, men de kan velge å kjøpe forsterkning, tillegg eller til og med etablere interessante subkulturer for spesielle behov?

Visse typer utbrytende enheter, som f.eks co-working eller prosjekt-kontorer, blir alternative kulturer.


Ledelse handler om å påvirke opplevelse

og atferd for medarbeidere, kunder, leverandører, forventninger eller opplevelsen av virksomhetens samfunnsansvar. Omgivelser er viktige, strategiske valg. En arbeidsplass er et organisatorisk, motiverende og estetisk uttrykk for virksomhetens idé, idealer, verdier, kultur – og dens evne til innovasjon og endringskraft. I den sammenheng kan det se ut som co-working-arenaene bidrar til å styrke, endre eller justere kulturen hos sine leietakere.


Å tenke merkevare tilfører kvaliteter til bygg.

Det handler om å gå fra det å skilte bygninger med et navn eller en adresse til å gi bygget en differensierende identitet. Innhold, forventninger, løfter, design...

Ulike branded buildings kan selge: Cool, laid back, uformell, entreprenørsk, ung, energisk, kreativ, ikke-hierarkisk, inkluderende, Vs. Konservativ, veletablert, formell, moden, analytisk, mektig, viktig, hierarkisk, organisert, … Bygg med vanskelige vilkår kan bli ideer som selger. Bygg med gode kvaliteter kan tilføres betydelig verdiøkende assosiasjoner.


Når Breen.as jobber med merkevarer rundt eiendomsprosjekter,

benytter vi punktene under. Dette leder til beslutninger og beskrivelser rundt servicenivå, estetikk, deling, aktiviteter, kultur, mm. Kjernen er å besvare og definere hva man skal levere innen disse tre forhold:
1. Nytte - hva løses konkret. Funksjoner og funksjonalitet.

2. Ekspressive verdier - konseptets ytre verdier.

3. Kultur - byggets indre liv.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo