• oivind breen

Future of Work er ikke en trend, men hvilke trender betyr noe?

Endringer i kontormarkedet basert på nye arbeidsformer har stor treghet og det gir sjelden mening å studere trender. Men stabilitet er ikke lenger så stabilt som det var. Verden forandrer seg stadig fortere og ulike parametre påvirker hverandre på måter vi ikke har oversikt over - de gjør det i enormt tempo.


I mine foredrag og workshops snakker jeg om at alle har et brukbart bilde av hvor de kommer fra, mange har oversikt over hva de gjør nå - og disse to fakta er det vi ofte kaller CV. Men hva er en CV verdt? Hva med spørsmålet "skal bli"? Kan en CV vise nysgjerrighet? Evne til å skape og tenke? Er vår historie i veien for å se framover? Nei. Er min konklusjon, men vi må frigjøre oss og vi må tørre å tenke...

Derfor må vi forestille oss noe om fremtiden.

Særlig innenfor eiendom, der investeringer har perspektiver langt inn i den delen av vår virkelighet der vi ikke vet hva vi ikke vet.


Vårt mål med å diskutere trender er å mene noe om en tid som kommer.

Trendstudier er reaktivt. Det er å se tilbake for å finne et mønster i det som var. Ingen trendforskere, som ikke har noe de vil selge, vil tørre å predikere fremtiden. Men selvsagt vil alle gjette, alle vil tenke høyt, alle vil bidra til å vise det som kan skje og snakke om hva som påvirker at det skjer eller ikke, hva som leder til de ulike scenarioer - alle vil være med og etablere tenketanker, skissere ideer, resonnere, reflektere, se sammenhenger.


Megatrender er studiet av mange trender for å se om det finnes overliggende forklaringer som driver.

Da jeg, i sin tid, jobbet mye med analyser av markeder, kalte vi slike drivere ”dragere” eller trekk-krefter. Påvirket man dragerne, fikk du indirekte resultat på andre faktorer. Dette er de store driverne, de største endringsmusklene.


Et eksempel på idégenerering basert på å kombinere fire globale megatrender. Hvilke behov kan vi tenke oss vil oppnå eller kan oppstå? Hvordan bruke de behovene som utgangspunkt for å tenke innovasjon og utvikling? Eller hvordan kan dagens tilbud ta høyde for å romme nye behov?

Alle generelle megatrender påvirker kontorer.

Kontorer eller arbeidsformer lever selvsagt ikke i et vakum fra samfunnet og omgivelsene. Megatrender som demografisk uvikling, individualisering, polarisering, teknologi, demokrati, growth/degrowth, bærekraft, mm vil påvirke såvel de økonomiske rammer som forventninger og organiseringsformer - for virksomheter og individene de består av. Vi inkluderer scenarioer knyttet til trender som ikke er direkte relatert til eiendom, næring eller utvikling av det offentlige.


Hva med mot-trender?

Oslo Arkitekturtriennale sitt tema i 2019 er «degrowth»! Hva med den tradisjonelle troen på pendelsvingninger? Kommer det en anti-urbanistisk bølge eller flere? Hva med teknologiens effekt? Vil den øke eller redusere antall mennesker som etterspør en «arbeidsform» på et kontor? Vil omsorg, service og tjenesteyting dominere?


Fra et foredrag jeg holdt. Poenget er enkelt: Næringseiendom er en del av leietakers verdikjede...en innsatsfaktor og i stedet for å lete etter meningsløse prognoser eller trender er det enkelt. Tenk verdiskaping. Hvordan bidrar arealer til leietakers verdiskaping?

Hva vil forandres til hva og hvorfor? Vil teknologien lede til mer eller mindre menneskelighet og kontakt? Hva med innovasjon og kreativitet?


Prognoser er gjetting med forutsetninger, men hvilke forutsetninger?

Prognoser er nødvendige for å sette tall på våre antakelser, for å regne hjem eller kalkulere nye ideer. Men i et eiendomsmarked der 10+5 års kontraktene dør en sakte død og usikkerheten gjør inntog. Det å telle penger som skal komme om fem, åtte eller ti år vil være risikofylt. Det er ikke uten grunn at investeringsmarkedet har hedging, at opsjoner er interessant, at valutarisiko kan sikres - eller at vi forsikrer oss mot uventede hendelser.


Tenk. Ikke tenk alene. Bruk f.eks breen.as sine strategiske idéprosesser som kickstart for å utvikle nye ideer eller å forberede dere på nye tider - eller bare for å være sikre på at dere har tenkt de tankene som bør tenkes...

Erfaringen viser at det uventede skjer.

Logisk nok. Prognoser forblir kvalifisert og kvantifisert gjetting. Prognoser skaper ikke noe nytt.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo