top of page
  • obreen

Hvorfor er et pokerbord på nettet mye kulere enn et møtebord på Teams?

Det er ikke bare fordi poker muligens er kulere enn møter. Det handler om det tekniske. Det handler om økonomi. Det handler om oppmerksomhet rundt brukeropplevelse. Teams, Zoom og andre plattformer for digitale møter har blitt lavterskel gjennom pandemien og IT har tjent gode penger. Fra undervisning i skolen til samtaler mellom enkeltpersoner, fra webinarer og heldagsmøter til korte avsjekkmøter i avdelinger og prosjekter. Men teknologien er banale og ingen mener det erstatter gode, fysiske møter. Vi savner kontoret. «Det er der vi bygger kultur», sier dagens ledere.


Joda. Teknologi kan skape samvær og kultur. Men arbeidshverdagens løsninger har overskrift "effektivitet" og ikke "skaperkraft".

Digitalt er samvær, sosialisering og felles glede...

Jeg faller selv i fellen med å si at ingenting leverer samspill, samarbeid og sosialt samvær bedre enn kontoret. Må jeg bite i meg ordene? Har noen sett et friminutt i ungdomsskolen? Der min generasjon sloss om plass på fotballbanen har vi nå en generasjon som forsvinner i digitale samvær. Joda, det er alltid unntak, men i det øyeblikk elevene slippes fri så velger de mobilen for samvær, samtaler og kilder til informasjon eller underholdning. Drevet av mange forhold selvsagt, men de velger det digitale formatet framfor de fysiske. En ungdom som sitter på rommet og spiller et spill er ikke nødvendigvis alene. Der inne har han eller hun venner på ulike kanaler og spiller ikke alene. De utøver samspill og samarbeid, de opplever felles glede. Mange i min generasjon sier det er trist å se utviklingen og den har absolutt mange utfordringer, men poenget er at de digitale muligheter allerede erstatter det fysiske samvær. Vanene er endret og disse vanene har oppstått med en nokså banal teknologi. Bare tenk hvilke muligheter som kommer.


Porno og spill er alltid foran.

Jeg lærte dette en gang. Av en teknolog og markedsfører. Skal du finne de siste og smarteste løsninger så skal du ta en kikk på mekanikkene og løsningene som brukes innen porno og spill. La oss legge politikk og moral til side og gjøre nettopp det, uten å måtte bruke for mye tid på å besøke sider vi ikke liker. Vi skulle tro at kjerneproduktene nakenhet og drømmer om å vinne de store gevinster er nok, men det er det ikke. Selvsagt baserer jeg ikke dette på egen erfaring, men vi vet at

Bransjene porno og spill er alltid i forkant...

bruk av AI, roboter, algoritmer, tilpasning til interesser og innførsel av det vi ser på nyhetssider hele tiden; klikkbare saker gjemt bak en betalingsmur har porno og spill drevet med i tiår. Videokonferanser (om jeg kan kalle det for det), interaksjon, personlig tilpasning og virtual reality har vært realiteter i disse bransjene lenge før det en dag vil komme som reelle muligheter i våre arbeids-video-verktøy. Et pokerbord på nettet er rett og slett mye kulere enn et møtebord på Teams. Interaksjonen og mulighetene i FIFA 21 er fantastiske. Årsaken er enkel. Å tenke UX (user experience) og kundereise er sentralt og utvikles kraftig der de tjener store penger på det. Derfor: Vi burde kunne se løsninger for noe som er langt viktigere enn de nevnte bransjer, nemlig for arbeidshverdagen og utøvelse av produktivitet og kreativitet via nettet. Min påstand er at arbeidshverdagens utvikling først vil ta fart når kundereise-begrepet og kompleks UX vil ta oss langt lenger enn vi er i dag. Dette gjelder helheten - ikke bare teknologien, men synet på arbeidshverdagen.

Konsekvenser av pandemien

Gjennom pandemien har tre bransjer blitt direkte involvert ut i fra et forretningsperspektiv. Eiendomsbransjen. Reiselivsbransjen. Teknologibransjen. For de to første er utviklingen usikkerhet når deres tradisjonelle og forutsigbare marked plutselig er utradisjonelt, nytenkende og uforutsigbart. Ledere i de fleste bedrifter begynner å tenke hybride løsninger og stiller spørsmål de aldri ville stilt før mars 2020.
Er teknologibransjen interessert?

For teknologibransjen er dette bare en begynnelse. Men kanskje de mangler visjoner? De har skummet fløten av pandemien og dersom de bruker skummet på å bli bedre enn de produkter de har levert så langt, så kan de ikke bare være en problemløser, men fungere virkelig disruptivt for store deler av vårt arbeidsliv. Det krever derimot ideer som passerer begrepene effektivitet og styring. Såkalt hybride løsninger kan snus på hodet der normalen er det digitale samkvem mens tillegget er de fysiske møter.

Hva skal du som er leder i en vanlig organisasjon gjøre nå med noe som vil skje om mange år?

Vel. Det vil neppe ta mange år. Uansett er det fem ting du som leder kan og bør gjøre nå.

  1. Forstå hva dere lever av å levere. Hva er kjernen i deres eksistens? Hva er essensen i kvaliteten vi leverer?

  2. Forstå mekanikkene som skal til for å oppnå produktivitet i din avdeling eller organisasjon. Forstå ressursene og menneskene. Forstå hva som skal til for at de blomstrer og vokser.

  3. Forstå når dere er på deres beste og hva som skal til for å bli bedre. Sørg for å studere begreper som påvirker medarbeideres muligheter til å yte maks og å utvikle seg videre, men også til å ha et bedre liv - i og ved siden av jobben.

  4. Forstå hvordan arbeidshverdagen til den enkelte og til fellesskapet påvirker og påvirkes av den organisering dere har valgt.

  5. Lag et tråd-diagram med to akser; sted og tid - der startpunktet er «må utføres på et sted til et tidspunkt» (buss, tog og trikk?). X-aksen går mot «uavhengig av tid» og Y-aksen går mot «uavhengig av sted». Tenk på de oppgaver dere gjør og plasser dem i systemet. Bruk resultatet som innspill til en intern tenketank der dere frigjør dere fra dagens rammer og leker med muligheter. Hva hvis? Hvordan kunne vi få til dette? Hva er de største utfordringer vi har i dag? Hvilke problemer drømmer vi om å løse? Hvordan kunne vi organisere folks arbeidshverdag slik at vi leverer enda bedre?…

43 visninger

Comments


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page