• oivind breen

Det største rommet i Future of Work er selvsagt mulighets-rommet :)

Begrunnet i bl.a teknologi, mobilitet og endrete holdninger til sentralisering, autoriteter og gammel hovedkontor-filosofi - er det relevante mulighetsrommet enormt.


Citizen M er et moderne hotellkonsept. Men det relevante i sammenheng med arbeidsformer er noe dette hotellet ikke er alene om; multipurpose og neste generasjon co-working. Resepsjoner er ikke lenger hva de var og her er det den typiske åpen miks av muligheter som inviterer til bruk 24/7; co-working/studieplasser, mingling, sosial møteplasser, bar, inn- og utsjekking, kafe og minirestaurant mm. Videre har hoteller etablert tjenester, bookingsystemer, rom og fasiliteter som lett kan erstatte kalde senger med varme arbeidsmuligheter…

Vi har lenge sett utviklingen som går fra cellekontorer og ulike møterom, via landskap med faste plasser til free seating med underdekning, med eller uten aktivitetsbasert programmering, og nå er oppløsningen av de stasjonære, samlete løsninger også kommet gjennom at vi ser tendenser til satelitter, hubs, spredte og mer tilfeldige løsninger eller de mobilt baserte arbeidsformer med ”remote” virksomhet basert på ulik grad av virtuell reality. Variantene og kombinasjonene er mange, men det er mye å gå på.


I innovative prosesser, slik som utvikling av næringseiendom kan være og bør være, er det en teknikk å tydeliggjøre det som driver fram nye ideer, for å få motsetninger til å møte hverandre og skape nye rom eller å forsterke opplevelser. Det handler om å bygge merverdi eller nye verdier.


Endringer som påvirker behovene til nye arbeidsformer.

Under er listet en slags longlist over hvilke generelle rammer som kan påvirke behovene vedr arbeidsformer og behov for arealer. For at dette skal kunne koples til arbeidsformer, kreves det at vi er villige til å vurdere alternative måter å organisere oss etter. La oss kalle det arbeidsformenes mulighetsrom.

- Lowtech, menneskelig nærhet

- Hightech, AI & robotisering

- Bevegelig/mobilt arbeid*

- Stedsuavhengighet

- Stasjonært/faste adresser*

- Remote

- Forutsigbarhet/sted, kultur, miljø

- Tilfeldighet/sted, kultur, miljø

- Fysisk/med mennesker*

- Virtual reality*

- Menneskelige behov

- Organisering og strategi

- Alene/selvstendig eller samarbeid/team

- Kunderelasjoner

* er prioritert og brukt i eksemplet under


I diagrammet tegnet her er det lett å beskrive mange flere muligheter enn de som er skissert. Tanken med tilnærmingen er å lage grunnlag for mulige konsepter eller kombinasjoner i den hensikt å se på markedsmuligheter, kostnader og inntjeningsmodeller - eller sett fra leietakers side; kontrakts- og prismodeller. Kvadrantene indikerer også de ulike arbeidsformenes forventete behov for arealer i kvadratmetre, medtatt møte- og felles-rom, med vil selvsagt bare være indikative. Det er derimot lett å vurdere at behovet er mindre i en visuell enn i en fysisk verden.

Enkle diagrammer der ulike parametre settes opp kan inspirere vår idérikdom.

Det er ikke slik at de enkelte kvadranter utelukker hverandre, men det er til god hjelp i den kreativt strategiske prosess.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo