Search

Connecting the dots - StrategiSprint kopler det som var, er og skal bli

Mitt mål er ikke å forfekte sannheten eller de tusen nyanser. Det gjøres av så mange så stor del av tiden. Mitt mål er å åpne dører, løfte blikk, definere store tanker selv i det små, forstå hvorfor og forklare det samme - i samspill med mine kunder. For det er deres liv, deres virksomheter, deres fremtid. Min rolle er å forløse kraften som ligger der.

Connecting the dots, sa Steve Jobs. Vi trenger en rød tråd, sier mange. Organisasjonen er et nettverk i bevegelse. Mennesker. Kunder. Kultur. Kompetanse. Oppgaver. Beslutninger. Hva styrer organisasjonens utvikling? Hva er kraften som driver dere fremover? Hvordan investeres det i utvikling, innovasjon og ressursbruk?

Dere har en historie, dere er midt oppe i en hverdag, men i konstant forandring og dere vil et sted.

Moderne organisasjoner er levende organismer som er opptatt av samspillet der hele organisasjonens talent kommer til nytte og får brukt seg selv. Det ser ut til at de som klarer å være i konstant fornyelse og styrke seg i markedene har det til felles at de er tydelige på sin grunnleggende idé og hvorfor de er til... Dette tema er innledningen på en StrategiSprint.


Den strategiske sirkel er et kjent verktøy

Hvordan bli inspirert av de beste?

Hva med dere, spør jeg, men ikke i detalj. Vi skal opp for å få perspektiv. Vi skal inn for å finne kjernen. Hvorfor gjør dere det dere gjør? Hvorfor skal noen som helst velge dere? Kunder. Investorer. Partnere. Talenter. Hvorfor finnes dere? Hvordan ser dere på verden? Hvilket perspektiv styrer deres syn på innovasjon, på kompetansestrategi, på kultur, på kunder, på vekst, på lønnsomhet, på...?


Bruk historien til endring

Utsagnet "connecting the dots" er hentet fra en av Steve Jobs sine berømte taler. Der beskriver han sin historie. Hvordan han forstod sine egne sammenhenger. Relevansen til StrategiSprint er opplagt - fordi målet i den prosessen er å tydeliggjøre hva dere er og hvorfor - og samtidig definere et perspektiv for å komme videre. Definere den røde tråden i organismen en moderne organisasjon er. Hjemmeleksen før en StrategiSprint er å finne "the dots" som fikk dere dit dere er.


Det handler om fremtiden og ingen kan motsi deg.

Hvem som helst kan ha andre perspektiver, men din og deres definerte bilde er uimotsigelig og sann. Det er en kjent sak at ingen vet noe om fremtiden. Bare spåkoner gjør det. Men er det dere definerer noe å tro på, noe å bli glad av, noe å bli engasjert i?


Ser bedriften seg som "framoverlent og dynamisk"?

Uangripelig og sann er ikke nødvendigvis «inspirerende»…

Noen klarer å gjøre seg selv gørr kjedelig og virker uinspirert, men altfor mange ser seg selv så fargerik at det bare kan kalles å sminke liket… Fra eget perspektiv er muligens bedriften "framoverlent og dynamisk" - men akkurat det er det mange «dinosaurer» som har kalt og kaller seg. Annonsen ved siden av laget vi i Electricbrandy i sin tid... :)


Det strategiske fundament

Et strategisk perspektiv er en helhetlig innsikt i oss selv og vårt «prosjekt» samt ambisjon om hvilken rolle prosjektet har og for hvem det skal bety noe. Der stilles de store spørsmål som ofte blir besvart i biter - eller som ble besvart en gang i tiden og senere har blitt liggende i de berømte skrivebordsskuffer eller glemte mapper i skyen.

Selvinnsikt er krevende og forutsetter et perspektiv på verden og et ståsted dere velger å ta. Tydelighet krever en misjon, oppgave, rolle, ambisjon. Apple hadde det. Tesla har det. Google har det. Norsk Gjenvinning har det... Hensikten er å finne en rolle og utifra denne definere strategiske initiativ - det dere skal gjøre.


En motiverende strategi trenger et selgende narrativ

Strategisk tenking er fundamentet. Strategiske initiativ er prosjektene og tiltakene som iverksettes i troen på dette fundamentet. Men det må engasjere og kjært barn har mange navn. Strategisk narrativ. Strategisk logikk. Strategisk storytelling. Elevatorpitch. Brand story... Et narrativ kan sammenlignes med synopsis til en film... en inspirerende kortversjon av historien og, for dere, hvilken rolle dere skal ha i den historien.

Gjennom et narrativ skal dere inspirere egen organisasjon, øke pulsen hos partnere, tiltrekke kunder, engasjere påvirkere. Dere søker en historie som er tydelig og helhetlig. Presis, men med mulighet for vekst. Den skal stå som forlengelse av visjonen, kommunisere strategien og uttrykke vår kultur.

Tja. Vi er ikke ute etter å underholde, men dette er glimrende kommunikasjon... Selvsagt, når det er av AMV/BBDO for The Economist.

11 views0 comments