top of page
  • obreen

"Arendalsuka" er verdt et innlegg om strategi. Hvordan gjøre strategiske endringer som endrer verden

Arendalsuka er uka der store deler av norsk nærings- og organisasjonsliv prater om sin og/eller sin nærings relasjon til samfunnets utvikling. Politikere løper blant vanlige folk. Men med hvor stor tydelighet, troverdighet og tillit snakkes det?


Håpet ligger i en ny generasjon entreprenører, ledere og medarbeidere. Ikke sortert etter alder, men etter ambisjon om å komme seg på rett side av historien

To begreper som avslører mer enn dere liker: Bærekraftansvarlig og bærekraftstrategi

Ikke tenk den retningen!

En bærekraftstrategi som ikke er i kjernen av virksomheten heter grønnvasking.

En bærekraftansvarlig som ikke er knyttet til bedriftens strategiske kjerne er en unnskyldning.

Bærekraft er ikke en organisatorisk funksjon eller kommunikasjon. Bærekraft er et univers for gode forretningsideer, det må være kjernen i strategien.


Bærekraft er ikke en organisatorisk funksjon eller kommunikasjon.

Bærekraft er et univers for gode forretningsideer og må være i strategiens kjerne.

Jeg hører stadig at begrepet bærekraft er oppbrukt. La oss være enige om at det ikke en gang har begynt.


Aldri før har verden hatt større behov for smarte organisasjoner som bruker all sin energi på å gjøre rett

Å ha en mening bak det dere driver med betyr ikke det samme som å bli politisert. Det betyr ikke å bli en barmhjertig samaritan. Det betyr ikke å bli en bevegelse. Det handler om å forstå hvordan dere kan spille en rolle i en verden som trenger forandring, hvordan dere kan kombinere forretningsmessig suksess med å bidra til å gjøre verden til et bedre sted - til et sted som overlever seg selv.


17 bærekraftmål. 17 områder for å tenke balansert på verden og deres organisasjons visjon og misjon. Her er det muligheter så langt fantasien strekker.

Slutt med de største ordene. Det er ikke en oppgave for alle å redde verden.

Det kan ligge en viktigere hensikt i å gjøre de som redder verden enda bedre!

Det betyr ikke at det er tid for å senke skuldrene, men det kan være en god tid for å se seg i speilet for å utvikle realistiske og troverdige perspektiver på egen virksomhet.


Breen/StrategiSprint sitt diagram som viser sammenheng mellom organisasjonens kvalitet og ulike grader av tydelighet i purpose
Breen/StrategiSprint sitt diagram som viser sammenheng mellom organisasjonens kvalitet og ulike grader av tydelighet i purpose

49 timer på et avsidesliggende hotell med organisasjonens nøkkelpersoner kan endre deres måte å tenke, snakke og gjøre på.


StrategiSprint er en intens workshop der dere definerer deres strategiske fundament, posisjon, ambisjoner og viktige, strategiske initiativ.


Hva er resultatet av StrategiSprint?

  • Inspirasjon til handling - sikre at dere setter rett ord på det dere vil være

  • Definert retning og tydelighet, styrker mulighet til posisjon og produktivitet -

  • Deres "why, how, what"- å synliggjøre deres perspektiv, muligheter, ambisjoner, rolle

  • Et narrativ som virker samlende, motiverende og tydeliggjørende, bidrar til å sikre ledelse og ledelseskvalitet

  • Mulighet til å motivere sterkere team - mandater og strategiske initiativ

  • En referanse og et fundament for all strategisk gjennomføring

  • Underlag for å bli en sterkere kommunikatør - etablere deres strategiske narrativ, merkevarestrategi og deres identitet

Rollen deres må ha en begrunnelse i et perspektiv som gjør at dere fortjener å bli en suksess.

Fordi verden trenger forandring. Verden trenger smartere bedrifter og organisasjoner. Fordi Milton Friedmans perspektiv; «the only business of business is business» er fundamentalt feil. En bedrift uten «purpose» er utenkelig.

Det handler om å ha en mening med det dere gjør. En idé, en tanke, et formål, en hensikt - utover det å tjene penger. En idé som overlever. En uttalt og inspirerende idé. En tanke som gjør dere til en del av en helhet, til en del av løsningen. Det er det Breen/StrategiSprint kan hjelpe dere til å definere.


Sett ord på dere selv og lag strategiske initiativer som peker i rett retning

Jeg har jobbet med dette tema for investorselskaper, teknologibedrifter, industribedrifter, offentlige initiativ, handel, arkitekter og andre tjenesteleverandører... Tema er like aktuelt uansett bransje, uansett størrelse. Det handler om å gå fra business intelligence til intelligent business.

11 visninger

Commentaires


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page