2MBCampfire_edited.jpg

TJENESTEDESIGN,

CONTENT PRODUKSJON

KOMMUNIKASJON

Breen.as har lange røtter fra design av tjenester - fra Ving på 80-tallet til Arctic Travel Company i 2020. Å bryte opp pakken, forstå målgruppene og designe en tjenesteleveranse-prosess som skaper de riktige kundeopplevelser krever ikke bare strategisk tydelighet, men en bred innsikt og forståelse innen kommunikasjon, forretning og forbrukeradferd.

 

Konseptvideo for Norwegian Travel Company

Idé og produksjon ved BREEN.AS. Video-opptak Buendia Photography, HK Reklame Tromsø, BREEN.AS

Arkivmateriale fra Arctic Travel Company, BRIM Explorer/Magy Media, Romsdalen AS

Øivind Breens regle for
kommunikasjonens utfordring

Sagt, men ikke hørt er bortkastet

Hørt, men ikke forstått er meningsløst

Forstått, men ikke berørt er verdiløst

BREEN.AS ER TOTALLEVERANDØR AV
CONTENT/INNHOLD OG "REKLAME"

Alene eller i nettverk er BREEN.AS leverandør av innhold som er basert på et strategisk grunnlag og med sikte på å bringe merkevaren fram gjennom det generiske. En oppbygging som både er søkeords optimalisert og tilrettelagt for organiske søk, men samtidig ikke slukes av likhetens tunge pris. 

Innhold til sosiale medier, nettesider eller nyhetsbrev produseres til høyere kvalitet, basert på tung kompetanse - men med prismodeller der dere kommer bedre fra det. 

Bildet: Hundeslede ved Snøhotellet Kirkenes.

Et av mange innholdsoppdrag BREEN hadde for Arctic Travel Company.

Dog sledding Kirkenes.jpg

LEDELSE HANDLER OM KOMMUNIKASJON

Det handler om kommunikasjon. Det meste gjør det. Strategisprint også. Det handler om tydeliggjøring. Retning. Klarhet.  Det å sette en scene som skaper mer enn det selvfølgelige. Enhver idé, strategi eller løsning blir bedre når den fortelles på rett måte. Selv de beste ideer blir bedre når de forklares slik at folk rives med.

Å utvikle og lede en virksomhet er en uendelig historiefortelling.

Særlig endringsledelse.

Særlig kulturbygging.

Særlig for å stimulere til innovasjon og nytenking

Særlig for å sikre seg en attraktiv organisasjon med produktiv energi

En leders tydelighet starter med å være tydelig overfor seg selv​.

Det ikke finnes noe mer energigivende og resultatorientert for en virksomhet enn å samle seg rundt en sterk idé. Dessverre er de færreste i stand til å uttrykke og videreutvikle sin idé slik at den når sitt potensial.

Finnes_ikke_edited.jpg