«..i 2019 handler det ikke om å "pynte brura", det handler om å stå for noe tydelig...»

 

Øivind Breen, Breen.as

I våre strategiske prosesser, særlig StrategiSprint, angriper vi disse problemstillingene og utfordringene systematisk - før vi går løs på mål og vekstambisjoner. Men fordi du er her - la oss beskrive elementene som skaper identitet, kultur og merkevarens fundament:

Hva er kultur?

Kultur er det som gjør dere unike. Hvordan visjonene og misjonen leveres, av hvem og til hvem. Sånn vi gjør det hos oss. Verdier og adferd. Kundesyn. Leveransekvalitet. Personlighet, språk, målsettinger, ambisjoner, forventninger...

Slik bygger dere omdømme (rykte, rennome, image):

1. Definer deres relevante omverden

2. Beskriv ønsket omdømme gjennom å etablere strategisk tydelighet; visjon/misjon, kultur (verdier og adferd), identitet, personlighet.

3. Synliggjør alle valg dere gjør i relevante kanaler (internt og/eller eksternt), knytt valgene til deres verdier og underbygg strategisk tydelighet - vis konsistens

Employer branding handler ikke om rekrutteringsannonser:

Dette området handler også om deres identitet, men tatt ut i det som er relevant for å finne, attrahere og beholde de flinke folka. I følge studier rundt produktiv energi ved Universitetet i St Gallen og London Business School, er det stolthet og fremtidstro som driver medarbeidere. I 2019 kan vi også legge til at stolthet handler om et mangefasettert program - fra visjon og kultur til visuell utstråling, fleksible muligheter, lokalisering og modernitet, teknologi, mm

Produktivitet gjennom identifisering

Joda, det er mange faktorer som bidrar, men grunnleggende er: Forståelse for bedriftens strategi, tro på fremtiden i denne strategien, lagfølelse og evner til samarbeid og samspill, kvaliteten på ledelsen. Det handler om tydelighet, retning, kommunikasjon og evnen til å få virksomheten til å se sine muligheter...

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo