"Jeg har nesten

lyst til å si bang!"

Olaf Thommessen, adm dir, SMB Norge

Breen.as misjon: Vi skal forløse konkurransekraft og organisasjoners energi.

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo