«..et svært engasjerende og inspirerende foredrag for alle ansatte i Aspelin Ramm»

 

Mona Aarebrot, Direktør/ COO, Aspelin Ramm

 

Aspelin Ramm

«Vi takker Øivind Breen for et svært engasjerende og inspirerende foredrag for alle ansatte i Aspelin Ramm. Øivind satte fokus på hvordan strategisk nysgjerrighet, endringsvilje og åpenhet kan bidra til verdiskapning. Ved bruk av gode eksempler, samt sin egen erfaring fra eiendomsbransjen, ga han temaet en relevant faglig vinkling.»

Mona Aarebrot, Direktør/ COO, Aspelin Ramm

KLP Eiendom

"Øivind Breen leverte et flammende foredrag som inspirerte oss, og hjalp oss med å tenke på hvordan vi bør arbeide for å møte kundenes behov i fremtiden. Vi satte pris på hans evne til å vise nye impulser i eiendomsbransjen med konkrete eksempler, og hans kritiske sans i spørsmål om hvilke faktorer som er avgjørende for å være en dynamisk og kundeorientert gårdeier."

Andreas L. Farberg, Leder for Brukeropplevelser / Head of User Experiences, KLP Eiendom

ASAS Arkitekter

"Over to interessante dager berørte Øivind mange relevante strategitemaer. Innhold og format var godt strukturert, men samtidig behagelig uformelt. Gruppestørrelsen gjorde det lett å drøfte ulike tanker åpent over bordet, og alle deltakende kontorer dro veksler på hverandre uten å føle på noe utleverende format. Dette har vært svært nyttig input i vårt videre strategiarbeid."

Ola Spangen, daglig leder/partner/master arkitektur mnal, ASAS Arkitekter

Fabel Arkitekter

"Workshop var bygget opp av en mindre gruppe deltakere med en engasjert, erfaren og aktiv arrangør. Det gav grobunn for en åpen, ærlig, konkret og aktiv samtale rundt bordet. Øivind kjenner oss arkitekter og faget fra innsiden, noe som gjør ham til en oppdatert og kunnskapsrik rådgiver som vet hvor skoen trykker og hva som driver og engasjerer oss. Øivind er motiverende og tilstede. Vi kom hjem fra seminar med en ny energi og redskaper for å utvikle og forbedre vårt strategiske arbeid i firmaet.." 

 

Nicca Gade Christensen, arkitekt/partner, Fabel Arkitekter

Hille Melbye Arkitekter

"Øivind var daglig leder for vårt arkitektkontor, og endevendte hele organisasjonen I løpet av de to årene han virket. Øivind representerte en kraftig inspirasjon til nytenkning, og til ikke å miste eller gi slipp på ideene og målene underveis i prosessene. Resultatene kom i form av nytt engasjement blant de ansatte og dramatisk bedring av de påfølgende årsresultatene."

Tore Wiig, tidligere styreleder og eier Hille Melbye Arkitekter

BBDO

"Gordon Ramsey for organizations... questioning ways to Work  oualities and old thinking, motivates clarity and reason why..not the style of Ramsey (of course), but still provoking and challenging in a productive way.."

Lars Thommesen, tidligere styreleder BBDO og leder BBDO EMEA

Annonsørforbundet, ANFO

"Jeg kjenner Øivind gjennom mange år. Både som tidligere kollega og ikke minst som samtalepartner og samarbeidspartner jevnlig. Øivind er en mann som trives på scenen. Han har også en egen evne til å «ta» rommet når han har ordet, enten det som foredragsholder eller i en samtale. Med sin bakgrunn både fra den kreative siden og den mer strategiske, har han solid bakgrunn for sine velformulerte betrakninger. Det er kloke tanker denne karen presenterer på sin svært engasjerte og sjarmerende måte. I min jobb har jeg gleden av å høre mange gode foredragsholdere jevnlig. Øivind er definitivt blant de aller beste"

Jan Morten Drange, adm dir, Annonsørforeningen

 
Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo