FRA STRATEGI TIL MERKEVARE OG VISUELL IDENTITET.

Strategisk rådgivning, design og kommunikasjon for identitet og merkevare. Breen.as leverer helhetlige merkevarestrategier innen alle bransjer - fra corporate brands til fmcg. Fra kompliserte hierarkier med flere merkevareroller til enkle, monolittiske brands. Inkludert i dette er visuell identitet i samarbeid med noen av de beste designere.

 
hoodie-mockup-of-a-curly-haired-woman-looking-back-33745_edited.jpg

Eksempler fra Breen.as

Sluttleveranse for selve merkevareprosjektet er en Brand Book - inklusive visuell identitet/retningslinjer og beskrivelse av merkevaren. Et levende, inspirerende dokument for å utvikle merkevaren, samtidig som det etablerer regler og begrensinger for å sikre konsistens i uttrykk. Eksemplene under er alle gjort i samarbeid med en av Breen.as designpartnere. Breen.as står for strategi, idé, konsept og fungerer som kreativ ledelse i samarbeid med de utførende designere

 
Skjermbilde 2021-06-28 kl. 14.16.22.png
 
Skjermbilde 2021-06-28 kl. 14.15_edited.jpg
 
Breen_referanser 2.jpg
 
Skjermbilde 2021-06-28 kl. 14.16.14.png