Hvem er Breen?

Øivind Breen, StrategiSprint sitter ved sitt skrivebord

Breen as er Øivind Breen.

Øivind Breen etablerte Breen.as i 2006 og har aldri lagt skjul på at hensikten er å jobbe med kunders utvikling uten å tenke på egen vekst eller å bygge en egen organisasjon.

Breen sin ambisjon er å være den mest inspirerende, energiske og praktisk-kreative partner for å utvikle fundamentet til ønsket posisjon, ambisjoner og muligheten til å bygge sterke kulturer.

Ideen StrategiSprint er basert på mange års erfaring og dette prosjektet er personlig. I alle ordets betydninger.

Med verdiene helhjertet, utfordrende, positiv og energisk

ønsker Breen.as å jobbe ubyråkratisk, fleksibelt og direkte med store og små oppdragsgivere og kunne bidra med samme entusiasme og kraft uavhengig av størrelse.

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Vimeo Social Ikon
Øivind Breen intervjuet i Finansavisen midt på 90-tallet_edited.jpg

Hva er Øivind Breen sin bakgrunn?

Et raskt blikk på min historie gjennom en stikkordenes CV;

Jeg har gjort mye. Jeg har jobbet med mange. Nasjonalt og internasjonalt, med de største og de minste. Noe av kjernen i StrategiSprint er selvsagt mine erfaringer.

Hvor har jeg min utdannelse fra?

Sjøkrigsskolen/OMA3. Litt sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Siviløkonom fra BI. Programmer og Master classes fra INSEAD og Hyper Island.

Hva har jeg drevet med?

Marineoffiser. Eks politiker. Produktsjef. Tekstforfatter. Kreativ direktør. Regissør. Strategisk direktør. Adm direktør. Styremedlem. Konsulent. One man band.

 

Bildet: Faksimile fra et morsomt intervju i Finansavisen midt på 90-tallet :)

Image by Nathan Jennings

Har Breen.as noen misjon?

Misjonen til Breen.as er å frigjøre organisasjoners energi og konkurransekraft.

Helt siden min første jobb innenfor SAS systemet da Janne Carlzon var sjef har jeg likt at pyramider snus og dyrket visjonær ledelse.

Jeg tenker i form av "purposebased" ledelse og jeg er overbevist om at det er selskaper med en klar idé om hvorfor de er som vil skape fremtiden. Jeg elsker strategi, men hater kjedelige strategier.

Organisasjoner som har glemt seg selv eller ikke er ærlige i sin helhet, de som tror operasjonell fortreffelighet er en strategi eller tror KPIer er det samme som klarhet – de vil jeg gjerne konvertere.