Helt siden min første jobb innenfor SAS systemet da Janne Carlzon var sjef har jeg likt at pyramider snus og dyrket visjonær ledelse. Min overbevisning er at selskaper med en tydelig idé om hvorfor de er, er de som skaper fremtiden. Jeg elsker strategi, men hater kjedelige strategier.

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Vimeo Social Ikon
Øivind Breen, StrategiSprint sitter ved sitt skrivebord_edited.jpg

Breen.as er et lite, fleksibelt og effektivt selskap med kun 1,2 ansatte. All administrasjon er satt ut. Ideen bak modellen er tredelt; å gjøre det som er moro, å gjøre det med ekstrem energi og å ha et godt nettverk. Etter tjue år i reklamebransjen, etablerte Øivind Breen selskapet  byEnergy i 2006. I dag heter det Breen.as.

Misjonen til Breen.as er å frigjøre organisasjoners energi og konkurransekraft.

Ønsket rolle er å være den mest inspirerende, energiske og praktisk-kreative partner for å utvikle fundamentet til ønsket posisjon, ambisjoner og muligheten til å bygge sterke kulturer.

 

Med verdiene helhjertet, utfordrende, positiv og energisk ønsker breen.as å jobbe ubyråkratisk, fleksibelt og direkte med store og små oppdragsgivere og kunne bidra med samme entusiasme og kraft uavhengig av størrelse.

Organisasjoner som har glemt seg selv eller ikke er ærlige i sin helhet, de som tror operational excellence er en strategi eller tror KPIer er det samme som tydelighet - de vil jeg gjerne omvende.

Et raskt blikk på min historie gjennom en stikkordenes CV;

Jeg har gjort mye. Jeg har jobbet med mange. Nasjonalt og internasjonalt, med de største og de minste. Noe av kjernen i StrategiSprint er selvsagt mine erfaringer.

Sjøkrigsskolen. Litt sosialøkonom. Siviløkonom. Programmer og Master classes fra INSEAD og Hyper Island. Marineoffiser. Eks politiker. Produktsjef. Tekstforfatter. Kreativ direktør. Regissør. Strategisk direktør. Adm direktør. Styremedlem. Konsulent. One man band.

Bildet: Faksimile fra et morsomt intervju i Finansavisen midt på 90-tallet :)

Øivind Breen intervjuet i Finansavisen midt på 90-tallet_edited.jpg