Hei, jeg pleier ikke å bruke manus, men under er en del stikkord fra mine forberedelser til foredraget for Fora Form ved deres grand opening 26.2 2019 - og øverst er tre filmplakater jeg laget for min uhøytidelige Oscar-kåring; kategorien for tåpelig arbeidsplassdesign :)

Øivind

..og de nominerte for prisen i kategori tåpelig
arbeidsplassdesign er...:

Workplacemonster production present the ultimate thriller.

CLEAN DESK & FREE SEATING

Pressen: "du vet aldri hva morgendagen bringer"; "en psykologisk thriller!"

Worldwide CFO Federation production present

AREALEFFEKTIVITET
- the workplace pushing the limits

Pressen: "de sa det ikke kunne bli tettere, men..";  "et usedvanlig velkalkulert drama"

Starring Mark Oney as himself and Kelly Alculations as the woman in pinstripe.

Directed by: Harold Squarehead.

Starbuckification production present

THEY CALLED IT COWORKING

Pressen: "som en thriller uten spenning. Fantastisk!"; "..kjærlighet uten berøring! En suksess!" 

Starring Will Annabe & Sam Martass

Stikkord fra foredragets forberedelser:

Gratulerer. Fantastisk showroom. Og deilig med en norsk virksomhet som satser på design som et verdiskapende virkemiddel.

I 2016 stod jeg på eiendomskonferansen Mipim i Cannes og snakket om arealeffektivitet.

Jeg hater det ordet.

Glem det var mitt budskap.

Det er fordummende.

Det eneste spørsmålet jeg fikk fra salen da jeg prøvde meg på andre løsninger var: «Hvordan skal vi finansiere det?» Mitt svar var enkelt.

Begrepet Arealeffektivitet er i ferd med å falme, men bare litt. 

Det er ikke lett å bli kvitt dumskap.

 

Nå, i dag, vil jeg slå et slag for at vi begraver begrepet co-working.

I 2015 elsket jeg begrepet og det det stod for.

Estetisk revolusjon.

Kreativitet.

Nyskapende.

Nå er jeg dritt lei.

Og jeg vet at jeg ikke er alene. Vi er mange.

La oss gå sammen om å bruke collaboration. Samspill.

At coworking i realiteten bare selger fleksibilitet er en ting.

Men begrepet har blitt et kontorkonsept. Et markedskonsept. Et salgskonsept.

Collaboration eller samspill handler derimot om verdiskaping og er et organiseringsperspektiv.

 

Det er der dere og vi hører hjemme.

Våre løsninger skal legge til rette for økt verdiskaping.

 

La meg vise dere noen tall for å poengtere det med arealeffektivitet.

 

Hvilken vei går vi?

 

Hvor har næringseiendom gått?

(Utviklingen)

 

Jeg tror leietakere vil bli mer framoverlente, offensive og interesserte i mer.

Deres bevissthet rundt nye organiseringsformer, distribuert lokalisering, bruk av teknologi og hva som skal til for å skape attraktive og produktive virksomheter vil øke.

Forholdet til estetikk vil endres.

Virksomheter, i hvertfall de som jobber med meg, vil kreve at estetikk brukes som et virkemiddel for å styrke funksjonalitet, skape ønskete følelser og inspirere strategisk adferd.

 

Men praktisk sett tror jeg samspill og collaboration vil stå sentralt.

 

Det er i TEAM vi skaper mest verdier. 

Møterom som må ryddes er kontraproduktivt for ideer og innovasjonsprosjekter. Kontraproduktivt for lagånd, utvikling og nye tanker.

 

Kreativitet og utvikling er ikke produksjon, det er åpne prosesser - og de må være synlige. Kunne møte underbevisstheten, minne oss om oppgaven når vi går forbi.

Å rydde møterom er lite egnet for collaboration.

DnB digital floor…er et eksempel

Prosjektgrupper med innovasjon flytter ut leide og egnete lokaler

Clean desk og free seating vinner Oscar i kategorien i kraft av å være absurd og menneskefiendtlig

Rasjonelt er det banalt nok tidstyver, men i ytterste konsekvens maktmisbruk

 

Til og med på et seminar der vi aldri har vært før setter vi oss på samme stol etter lunsj. 

Det handler ikke om vanetenking og at vi er kjedelige. Det handler om trygghet og forutsigbarhet i det enkle…det å eliminere beslutningsprosesser vi ikke trenger

Collaboration.

Samspill.

Dagens vertskap tror på samspill. 

Jeg er enig.

Jeg tror det er der verdier skapes. I samspill.

Ekte mellommenneskelig samspill. 

Fremtidens kontor burde komme i morgen og er stedet der vi kommer for å jobbe sammen

Å jobbe en og en kan vi gjøre hvor som helst - og antakelig bedre hvor som helst

Det siste løser teknologien

Det første må vi løse sammen

Fremtidens arbeidsplass må gi oss det vi ikke kan finne hjemme eller på en kafe eller i en park

Clean desk. Delte møterom som ryddes. Er kontraproduktivt til kreative prosesser….

Samspill. Mellom mennesker.

Jeg tror neste idé vi skal være opptatt av er de rom der ideer oppstår i team. Der team skal jobbe og fungere. Ikke der den enkelte produserer, men der teamet produserer. Den enkelte kan ønske seg et kontor eller et landskap eller mulighet til å sitte på kafé eller hjemme.

Men det er teamet som skaper. Prosjektet. Innovasjonsgjengen.

Samspill mellom mennesker.

Der skapes de nye verdier.

 

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo