Breen.as har jobbet med Norsk Gjenvinning fra starten. 

Det vil si; røttene til Norsk Gjenvinning går helt tilbake til 1926, men deres moderne historie fra 2011 har vi jobbet med. Gjennom Electricbrandy gjorde vi identitet og design. Gjennom Breen.as utviklet vi visjon, verdier og kommunikasjonsplattform i tett samarbeid med konsernets ledelse. Vi tør påstå at Norsk Gjenvinning har Norges mest bevisste ledelse og kanskje landets sterkeste visjon og tydeligste slagord. Sånt betyr noe.

Navnet er rett og slett så riktig at man tenker; hva annet kunne man kalt selskapet?

Før det ble Norsk Gjenvinning AS var de Veolia, den franske giganten. For å gjøre en lengre historie kort, solgte Veolia sin norske virksomhet og selskapet ble tvunget til å få et nytt navn. En konkurranse ble iverksatt. Forslagene var mange. Fargene var ensformige og fremtiden var så uendelig grønn. Vi i Electricbrandy vant. Men navnet var ikke vårt forslag. Det kom fra interne krefter. Navnet fra 1991 til 2003 ble tatt fram igjen. Vi var raske til å nikke. Bedre navn kunne vi ikke funnet på. Norsk Gjenvinning. Nasjonalt, stolt, seriøst og det beste av alt; virksomhets-beskrivende. Hva med internasjonal ekspansjon? We´ll cross that bridge when we come to it. NG er universelt, selv om forkortelsen ikke gir mening over alt. Derimot er det en historie der, en god historie.

 

Glem GRØNT! Vi er ingen miljøbevegelse.

Vi er et moderne og industrielt selskap. Vi er ikke politikere eller en interessegruppe, vi er ikke Blekkulf eller Resirk - Norsk Gjenvinning sin posisjon er blant de store industrielle foretak, vår økonomi er i den fantastiske sirkulærøkonomien og våre medarbeidere leverer en samfunnsoppgave. Uten NG går alt bokstavelig talt til helvete. Fargen ble orange. Sterke farger på byggeplasser, i bybildet, på anlegg…

 

NG-mannen - historiebygging, kultur og rolle

Å utvikle merkevarer uten å sikte på de store reklame-investeringene dreier seg om bevisstgjøring av hva man representerer i verden, skape forståelse for strategi og grunnlag for å levere rett kvalitet til rett tid. Vi valgte tidlig å lage en slags brand-story gjennom å beskrive vår helt; «NG-mannen»…ja, stort sett er det menn og de er fra flere titalls nasjoner. Helten vi beskrev ble nok i overkant Hollywoodsk til å begynne med, så tøff at vi i iveren glemte HMS og andre hensyn, men virkeligheten var en annen og heltehistorien fikk revideringer som flyttet NG-mannen fra en krysning av Terminator og Clint Eastwood til noe like fantastisk, men realistisk og moderne.

 

Hvordan kom vi fram til det som sannsynligvis er Norges beste og tydeligste visjon?

Et tett samarbeid mellom konserndirektør Erik Osmundsen og oss. Nøkkelen var Erik sitt engasjement og ekte jakt etter noe tydelig å stå for, noe å bygge på. Trinn for trinn jobbet vi fram en visjon, en misjon og et sett verdier. Basert på modellen vi vanligvis bruker. Men forskjellen var Erik sin forståelse for betydningen av dette arbeidet. Vi har gjort slike jobber flere titalls ganger, men aldri opplevd en toppleder med så perfekt holdning til oppgaven. Vi provoserte, Erik provoserte og sammen skapte vi noen linjer som alltid ser selvsagte ut når de er ferdige.

 

Hva er Norsk Gjenvinning sitt verdensbilde? Prosessen høres enkel ut. 

Ressursene vi bruker er avgjørende for vår velferd, men jordas ressurser er begrenset. Så enkelt og rett på sak. Vi trenger å bruke ressurser og ved vekst vil vi trenge å bruke mer. Men paradokset er at det er i konflikt med grunnlaget for vår eksistens. Vi vet at jordas ressurser er begrensete. Men NG er i sirkulærøkonomien. Vi tror på et effektivt marked som kan bidra til at jordas ressurser gjenvinnes. Vi tror rett og slett at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem. Det er vår visjon. Den inneholder elementene: Fakta: Velferd krever ressurser, men jordas ressurser er begrensete. Spenning: Vi fortsetter likevel å utvinne de begrensete ressursene. Det kan ikke vare. Vi skal finne en løsning! Vi skal bidra til at det blir så effektivt og lønnsomt å gjenvinne at det blir den beste løsning. Fantastisk. Tydelig. Relevant. Styrende. 

 

Visjonen nedkortet til et slagord

Det finnes ikke søppel mer. Veien til dette slagordet var ikke like enkel, selv om det virker så opplagt at det nesten er banalt. Også vi var innom det mer pompøse, det dramatiske, det praktiske. Vi hadde til og med testing via Opinion. Men vi ble ikke fornøyd. Men til slutt landet det. Gjennom en enkel skisse før en presentasjon for Styret i NG. En enkel kampanjeidé. Der stod plutselig vårt slagord. 

 

Verdiene som drivkraft

Lagånd fordi vi vet at når vi spiller hverandre gode og tenker helhetlig er det ingen som slår oss

Ansvarlighet fordi vi vet at vi må tenke på hva som er langsiktig best, både for oss, våre kunder og for samfunnet. Vi tar aldri snarveier. Fordi vi må utnytte vår erfaring, innsikt og kompetanse til å ta kloke valg i tråd med hvem vi vil være som organisasjon

Proaktivitet fordi vi vet at vi må være nytenkende, fremoverlente og søke kontinuerlig forbedring

Kremmerskap fordi gjenvinningsøkonomien er et marked i utvikling, kreves det entreprenørskap og en offensiv holdning. Fordi vi vet at vi må fremme alle ansattes konkurranselyst og kundeorientering, slik at alle tar vare på virksomheten som om den var deres egen

 

Samspillet mellom visjon og verdier

I årene etter ordene kom på plass har de ikke blitt uaktuell eller falt i verdi. Tvert i mot. Gjenvinning er viktigere enn noen gang. Vi snakker ikke bare Blekkulf og private husholdninger, men for industri, for produksjon, for design som skal legge til rette for sirkulær økonomi. I årene etter ordene har Norsk Gjenvinning utrettelig brukt «Det finnes ikke søppel mer» som sin innfallsvinkel til foredrag, presentasjoner, innsalg, mm. Verdiene og forståelsen for bransjens betydning har medført opprydding i egne og delvis andres rekker, corporate governance og etikk i alle ledd - for å plassere NG der de hører hjemme; blant norsk industris viktigste bedrifter.

 

Kundesyn, interne kvaliteter og krav

En klar visjon og verdier som henger sammen med den er basis for å tenke lean, det er grunnlag for å utvikle kundeløfter, det er utgangspunktet for innovasjon, effektivisering og akkvisisjon eller nedleggelser. Norsk Gjenvinning er i prosess og deres visjon er det Breen.as vil kalle en sterk «purpose», en hensikt og en merkevares DNA, ryggrad, kjerne - whatever. Visjonen er bokstavelig talt bærekraftig.

Norsk Gjenvinning - et case som redder fremtiden

Breen.as - oivind@breen.as - besøksadresse Karl Johans gate 25, Oslo