Som metodikk og tilnærming er kundereisen og  tjenestedesign effektivt og berikende.
Som perspektiv er bedriften som opplevelse døråpneren og skaper grunnlag for innovasjon, kvalitetsutvikling og gir bl.a retning for hva kultur betyr for kundetilfredshet.

TJENESTEDESIGN, BRUKEROPPLEVELSER OG TOUCH POINT DEFINISJONER

Breen.as har lange røtter fra design av tjenester - fra Ving på 80-tallet til Arctic Travel Company i 2020. Å bryte opp pakken, forstå målgruppene og designe en tjenesteleveranse-prosess som skaper de riktige kundeopplevelser krever ikke bare strategisk tydelighet, men en bred innsikt og forståelse innen kommunikasjon, forretning og forbrukeradferd.

Digitalt eller fysisk? Vi kartlegger og definerer alle touchpoints og mulighetene som oppstår innenfor disse.

Tjenester er en peoples business, men de digitale muligheter til å påvirke og forbedre opplevelsen er selvsagte. Derfor må en kundereise defineres som en helhetlig reise der det digitale og det fysiske lever sømløst sammen. Å definere kvaliteter og verdi i hvert steg på veien åpner tusen dører...

Skjermbilde 2021-05-19 kl. 07.58.16.png